English

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu OIL
của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Ngày 14/3/2024, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-SGDHN về việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu OIL của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP với lý do “Báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên”, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/3/2024. Liên quan đến sự việc này, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) xin thông tin như sau:

Trong năm 2023, PVOIL đã nỗ lực khắc phục và xử lý được 2/3 ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trên BCTC năm 2022. Tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của PVOIL chỉ còn 01 ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán liên quan đến khoản đầu tư của PVOIL vào Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí (PVB) như sau:

“Giá trị khoản đầu tư của PVOIL vào PVB là 271.593.756.068 đồng tính đến ngày 31/12/2023 dựa theo số liệu báo cáo tài chính chưa được kiểm toán của PVB cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 được lập trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục. Tại ngày báo cáo này, Tổng công ty vẫn đang chờ phê duyệt của các cơ quan về việc triển khai phương án phá sản cho PVB. Dựa trên các thông tin hiện tại, đơn vị kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến khoản đầu tư vào PVB theo phương pháp vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023. Do đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không”.

Đây là khoản đầu tư góp vốn của PVOIL vào Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí (PVB) - công ty liên kết do PVOIL sở hữu 39,76% vốn điều lệ để xây dựng nhà máy Nhiên liệu sinh học (NLSH) Phú Thọ (phát sinh từ trước khi cổ phần hóa PVOIL). Dự án đã dừng thi công từ năm 2012, đến nay vẫn trong tình trạng dở dang, chưa được nhà thầu bàn giao cho chủ đầu tư và công trình xây dựng chưa được nghiệm thu, quyết toán.

Hiện nay, các quy định của Nhà nước chưa có hướng dẫn về trích lập và xử lý các khoản dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đối với các dự án dừng thi công, đang trong tình trạng xây dựng dở dang như Dự án NLSH Phú Thọ nêu trên.

Trên cơ sở cân nhắc cẩn trọng các phương án xử lý với hiện trạng của Dự án, PVOIL và PVB đã và đang tích cực làm việc với các cổ đông của PVB và các bên có liên quan để xem xét, quyết định phương án phá sản Công ty PVB theo quy định của pháp luật.

Nếu PVB hoàn tất thủ tục phá sản hoặc cơ quan Nhà nước có văn bản hướng dẫn xử lý tài chính đối với trường hợp như dự án NLSH Phú Thọ thì PVOIL sẽ khắc phục được ý kiến ngoại trừ này và cổ phiếu OIL sẽ thoát khỏi tình trạng cảnh báo.

Thêm vào đó, chúng tôi xin lưu ý rằng vấn đề liên quan đến khoản đầu tư tại PVB nói trên đã tồn tại từ trước khi PVOIL chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần và hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD hiện nay cũng như của định hướng, kế hoạch phát triển trong tương lai của PVOIL.

PVOIL trân trọng cảm ơn sự đồng cảm và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Cổ đông và các Đối tác./

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP