Tin giá xăng dầu

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 30/11/2019 Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
Giá bán lẻ (Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ (Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn (Đồng/kg)
1 Xăng RON 95-III 21.070 280 0
2 Xăng E5 RON 92-II 19.810 310 0
3 Dầu DO 0,05S-II 15.980 20 0
4 Dầu KO 14.960 0 0
5 Dầu FO 3%S 12.680 0 240
6 Dầu FO 3,5%S 11.180 0 -760

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Thông cáo báo chí

Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

Quảng cáo

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP