Tin giá xăng dầu

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 18:00 ngày 01/10/2019 Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
Giá bán lẻ (Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ (Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn (Đồng/kg)
1 Xăng RON 95-III 21.060 920 0
2 Xăng E5 RON 92-II 19.780 670 0
3 Dầu DO 0,05S-II 16.630 430 0
4 Dầu KO 15.780 420 0
5 Dầu FO 3%S 15.060 0 820
6 Dầu FO 3,5%S 14.910 0 820

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Thông cáo báo chí

Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

Quảng cáo

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP