Tổng quan về Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh phân phối sản phẩm dầu mỏ (PDC). PVOIL chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/08/2018.

Lịch sử hình thành và phát triển

1994 - 1996

Công ty thương mại dầu khí (PETECHIM)

Công ty Petechim, tiền thân là Công ty Thương mại Dầu khí (tên giao dịch Quốc tế là PetroVietnam Trading Company – PVTC), được thành lập ngày 08/04/1994. Đến tháng 10/1994, Công ty Thương mại Dầu khí tiếp nhận nhiệm vụ xuất nhập khẩu dầu thô và xuất nhập khẩu vật tư thiết bị dầu khí, đồng thời tiếp nhận tên giao dịch Quốc tế “Petechim” từ Công ty xuất nhập khẩu dầu khí thuộc Bộ thương mại. Ngày 27/09/2006, Công ty Petechim chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí theo Quyết định số 215/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC)

Công ty Chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC) được thành lập năm 1996 trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức 2 công ty Lọc hóa dầu Tuy Hạ và Công ty Dầu mỡ nhờn VIDAMO. Tháng 04/2001, 2 Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty PTSC được sáp nhập vào Công ty PDC đã bổ sung thêm cơ sở vật chất kỹ thuật và xây dựng PDC thành đơn vị chủ chốt của ngành Dầu khí trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ trên quy mô toàn quốc. Từ năm 2007, Công ty PDC chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH Một thành viên. Tháng 10/2007, Tập đoàn DKVN đã chuyển quyền sở hữu phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty TNHH Dầu khí Mekong (Petromekong) cho Công ty PDC.

2008

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh phân phối sản phẩm dầu mỏ (PDC).

2018

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)

Ngày 25/01/2018, PVOIL tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO); ngày 30/07/2018, tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất; tạo cơ sở để chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/08/2018.

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh dầu thô và lĩnh vực chế biến, kinh doanh phân phối sản phẩm dầu

Sứ mệnh

PVOIL không ngừng phấn đấu để nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp và hiệu quả trên hành trình phát triển hướng đến tương lai.

Điều lệ & Quy chế quản trị công ty

PVOIL không ngừng phấn đấu để nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong đó, PVOIL luôn tạo ra môi trường làm việc tốt nhất để xây dựng một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp, luôn đoàn kết, gắn bó, tạo dựng niềm tin cho khách hàng, đối tác và không ngừng vươn tới những mục tiêu cao hơn trên hành trình phát triển hướng tới tương lai.

Bộ máy tổ chức

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn

Chủ tịch HĐQT

Ông Cao Hoài Dương

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Ông Trần Hoài Nam

Thành viên HĐQT

Ông Lê Văn Nghĩa

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Việt Thắng

Thành viên HĐQT

Ông Hạng Anh Minh

Thành viên HĐQT

Ông Lê Ngọc Quang

Thành viên HĐQT

Ban Điều hành

Ông Cao Hoài Dương

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Ông Võ Khánh Hưng

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Anh Toàn

Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Xuân Trình

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Tuấn Tú

Phó Tổng Giám đốc

Ông Vũ Hoài Lam

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Đăng Trình

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Ngọc Ninh

Kế toán trưởng

Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Đức Kện

Trưởng Ban kiểm soát

Ông Phạm Thanh Sơn

Kiểm soát viên

Bà Trần Thị Phượng

Kiểm soát viên

Sơ đồ tổ chức

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
01

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần – Xí nghiệp Tổng kho Xăng Dầu Đình Vũ (PVOIL Đình Vũ)

02

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần tại khu kinh tế Nghi Sơn – Thanh Hóa (PVOIL Nghi Sơn)

03

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần tại Hà Tĩnh

04

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần tại Thừa Thiên Huế

05

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần tại Quảng Ngãi

06

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần – Xí nghiệp Tổng kho Xăng Dầu Nhà Bè (PVOIL Nhà Bè)

07

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần – Xí nghiệp Tổng kho Xăng Dầu Miền Đông (PVOIL Miền Đông)

08

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần tại Bà Rịa Vũng Tàu

09

Ban Quản lý dự án PVOIL

10

Văn phòng Đại diện Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần tại Myanmar

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
01

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội)

02

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOIL Thái Bình)

03

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PVOIL Nam Định)

04

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng (PVOIL Hải Phòng)

05

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Cái Lân (PVOIL Cái Lân)

06

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ (PVOIL Phú Thọ)

07

Công ty CP TMDL và Xăng dầu Dầu khí Hà Giang

08

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa (PVOIL Thanh Hóa)

09

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng)

10

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế (PVOIL Thừa Thiên Huế)

11

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung (PVOIL Miền Trung)

12

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên)

13

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận (PVOIL Bình Thuận)

14

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC)

15

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn)

16

Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (Timexco)

17

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PVOIL Vũng Tàu)

18

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh (PVOIL Tây Ninh)

19

Công ty CP Dầu khí Mê Kông (Petromekong)

20

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu (PVOIL Bạc Liêu)

21

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh (PVOIL Trà Vinh)

22

Công ty CP Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ)

23

Công ty CP Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube)

24

Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Thái Bình (Thái Bình PSC)

25

Công ty CP Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL Trans)

26

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình (PVOIL Ninh Bình)

27

Công ty TNHH Xăng dầu Dầu khí Lào (PVOIL Lào)

28

Công ty TNHH 01 TV KD Xăng dầu nội địa PVOI Lào (PVOIL Lao Trading)

29

Công ty Kinh doanh Dầu Quốc tế (PVOIL Singapore)

30

Công ty CP hữu hạn dầu khí Cambodia (PVOIL Cambodia)

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT
01

Công ty CP Điều Phú Yên (Pycasco)

02

Công ty CP Dịch vụ Thương mại Quảng Trị

03

Công ty CP vật tư - xăng dầu Comeco

04

Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB)

05

Công ty CP Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF)

06

Công ty CP Dầu khí Dương Đông Kiên Giang

07

Công ty TNHH Nhiên liệu sinh học Phương Đông (OBF)

08

Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim)

09

Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau (CMV)

10

Công ty Kho ngầm Xăng dầu Dầu khí Việt Nam( PVOS)

11

Công ty TNHH Hóa Chất LG VINA

Đoàn thể

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
STT Họ và tên Chức vụ
1 Ông Nguyễn Hoàng Tuấn Bí thư
2 Ông Cao Hoài Dương Phó Bí thư
3 Ông Võ Khánh Hưng Phó Bí thư
4 Ông Lê Xuân Trình Ủy viên Ban Thường vụ
5 Ông Nguyễn Tuấn Tú Ủy viên Ban Thường vụ
6 Ông Phạm Thành Vinh Ủy viên Ban Thường vụ
7 Ông Hoàng Đình Tùng Ủy viên Ban Thường vụ
8 Ông Nguyễn Lê Minh Ủy viên Ban Thường vụ
9 Ông Nguyễn Hải Nam Ủy viên Ban chấp hành
10 Ông Nguyễn Đức Thắng Ủy viên Ban chấp hành
11 Ông Lê Văn Nghĩa Ủy viên Ban chấp hành
12 Ông Đỗ Mạnh Bình Ủy viên Ban chấp hành
13 Ông Mai Xuân Hải Ủy viên Ban chấp hành
14 Bà Ngô Lê An Châu Ủy viên Ban chấp hành
15 Ông Đinh Hồng Long Ủy viên Ban chấp hành
16 Ông Trần Mạnh Hà Ủy viên Ban chấp hành
17 Ông Trần Lê Thọ Ủy viên Ban chấp hành
18 Ông Trần Cao Phong Ủy viên Ban chấp hành
19 Ông Nguyễn Hoàng Phúc Ủy viên Ban chấp hành
20 Ông Trịnh Xuân Bình Ủy viên Ban chấp hành
21 Ông Nguyễn Đăng Trình Ủy viên Ban chấp hành
22 Ông Đoàn Duy Công Ủy viên Ban chấp hành
23 Bà Trần Thị Thu Phong Ủy viên Ban chấp hành
24 Ông Hoàng Nguyên Thanh Ủy viên Ban chấp hành
25 Ông Lê Thanh Vĩnh
Ủy viên Ban chấp hành
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
STT Họ và tên Chức vụ
1 Ông Đoàn Duy Công Chủ tịch
2 Ông Đặng Thanh Hoài Phó Chủ tịch
3 Bà Đinh Thị Thanh Hà Phó Chủ tịch
4 Bà Trần Thị Thu Phong
Phó Chủ tịch
5 Ông Trần Việt Hùng Ủy viên Ban Thường vụ
6 Ông Lê Ngọc Minh
Ủy viên Ban Thường vụ
7 Ông Nguyễn Đức Thắng
Ủy viên Ban Thường vụ
8 Ông Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên Ban Thường vụ
9 Bà Hồ Thị Thuỷ Tiên Ủy viên Banchấp hành
10 Ông Mai Xuân Hải Ủy viên Ban chấp hành
11 Ông Võ Đình Hoà Ủy viên Ban chấp hành
12 Ông Trần Xuân Hạnh Ủy viên Ban chấp hành
13 Bà Trần Thị Phượng
Ủy viên Ban chấp hành
14 Ông Trần Tiến Đại Ủy viên Ban chấp hành
15 Bà Nghiêm Thị Thanh Mai Ủy viên Ban chấp hành
16 Ông Trần Thiện Trúc
Ủy viên Ban chấp hành
17 Ông Trần Văn Hay Ủy viên Ban chấp hành
18 Ông Hồ Hoàng Đức
Ủy viên Ban chấp hành
19
Ông Vũ Quốc Hải
Ủy viên Ban chấp hành
20 Bà Trần Thị Hoài An Ủy viên Ban chấp hành
21 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung Ủy viên Ban chấp hành
22 Ông Vũ Đình Chương Ủy viên Ban chấp hành
23 Ông Trần Mạnh Hùng Ủy viên Ban chấp hành
24 Ông Bạch Tuấn Đạt Ủy viên Ban chấp hành
25 Ông Vũ Quang Hiển
Ủy viên Ban chấp hành
26 Ông Trần Hải Nam
Ủy viên Ban chấp hành
BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
STT Họ và tên Chức vụ
1 Ông Nguyễn Bình Long
Chủ tịch
2 Ông Trần Cao Phong Phó Chủ tịch
3 Ông Trương Xuân Mỹ Phó Chủ tịch
4 Ông Lê Văn Tiếp
Ủy viên Ban Thường vụ
5 Ông Trần Thiện Trúc
Ủy viên Ban Thường vụ
6 Ông Nguyễn Hữu Định
Ủy viên Ban chấp hành
7 Ông Vũ Huy Hải
Ủy viên Ban chấp hành
8 Ông Nguyễn Đức Hoạch
Ủy viên Ban chấp hành
9 Ông Đỗ Việt Hùng
Ủy viên Ban chấp hành
10 Ông Lê Việt Hưng
Ủy viên Ban chấp hành
11 Ông Đinh Văn Lực Ủy viên Ban chấp hành
12 Bà Bùi Thị Thanh Nhắn
Ủy viên Ban chấp hành
13 Ông Nguyễn Trung Thành Ủy viên Ban chấp hành
14 Ông Lê Viết Thiện
Ủy viên Ban chấp hành
15 Ông Nguyễn Văn Toàn
Ủy viên Ban chấp hành
16 Ông Ngô Phương Trung
Ủy viên Ban chấp hành
17 Ông Lê Thanh Vĩnh
Ủy viên Ban chấp hành
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
STT Họ và tên Chức vụ
1 Ông Mai Xuân Hải Bí thư
2 Ông Võ Đình Hòa Phó Bí thư
3 Ông Vũ Huy Hải
Phó Bí thư
4 Bà Bùi Thị Vân Thanh
Ủy viên Ban Thường vụ
5 Bà Bùi Thị Minh Phương
Ủy viên Ban Thường vụ
6 Ông Bùi Hữu Quyền
Ủy viên Ban Thường vụ
7 Ông Nguyễn Trọng Mạnh
Ủy viên Ban Thường vụ
8 Ông Vương Hà Phương
Ủy viên Ban Thường vụ
9 Ông Lê Tiến Thành Ủy viên Ban Thường vụ
10 Ông Hà Thế Anh
Ủy viên Ban chấp hành
11 Ông Nguyễn Trọng Cường
Ủy viên Ban chấp hành
12 Bà Nguyễn Thị Hằng Giang Ủy viên Ban chấp hành
13 Bà Ngô Thị Thu Hòa
Ủy viên Ban chấp hành
14 Ông Phạm Gia Huấn
Ủy viên Ban chấp hành
15 Ông Nguyễn Quốc Hùng
Ủy viên Ban chấp hành
16 Bà Nguyễn Thanh Huyền
Ủy viên Ban chấp hành
17 Ông Trương Thiết Kỳ
Ủy viên Ban chấp hành
18 Ông Nguyễn Thanh Lắm Ủy viên Ban chấp hành
19 Ông Nguyễn Thanh Long
Ủy viên Ban chấp hành
20 Bà Trần Thị Ngọc Mai
Ủy viên Ban chấp hành
21 Ông Đoàn Công Nam
Ủy viên Ban chấp hành
22 Bà Cao Thanh Nhàn
Ủy viên Ban chấp hành
23 Ông Nguyễn Hữu Phúc
Ủy viên Ban chấp hành
24 Ông Trịnh Thanh Tôn Thuận
Ủy viên Ban chấp hành
25 Ông Nguyễn Bá Minh Tuấn
Ủy viên Ban chấp hành
26 Ông Nguyễn Thanh Tùng
Ủy viên Ban chấp hành
27 Bà Trần Thị Thanh Tuyền
Ủy viên Ban chấp hành

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP