English

Tổng quan về Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh phân phối sản phẩm dầu mỏ (PDC). PVOIL chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/08/2018.

Lịch sử hình thành và phát triển

1994 - 1996

Công ty thương mại dầu khí (PETECHIM)

Công ty Petechim, tiền thân là Công ty Thương mại Dầu khí (tên giao dịch Quốc tế là PetroVietnam Trading Company – PVTC), được thành lập ngày 08/04/1994. Đến tháng 10/1994, Công ty Thương mại Dầu khí tiếp nhận nhiệm vụ xuất nhập khẩu dầu thô và xuất nhập khẩu vật tư thiết bị dầu khí, đồng thời tiếp nhận tên giao dịch Quốc tế “Petechim” từ Công ty xuất nhập khẩu dầu khí thuộc Bộ thương mại. Ngày 27/09/2006, Công ty Petechim chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí theo Quyết định số 215/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC)

Công ty Chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC) được thành lập năm 1996 trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức 2 công ty Lọc hóa dầu Tuy Hạ và Công ty Dầu mỡ nhờn VIDAMO. Tháng 04/2001, 2 Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty PTSC được sáp nhập vào Công ty PDC đã bổ sung thêm cơ sở vật chất kỹ thuật và xây dựng PDC thành đơn vị chủ chốt của ngành Dầu khí trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ trên quy mô toàn quốc. Từ năm 2007, Công ty PDC chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH Một thành viên. Tháng 10/2007, Tập đoàn DKVN đã chuyển quyền sở hữu phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty TNHH Dầu khí Mekong (Petromekong) cho Công ty PDC.

2008

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC).

2018

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)

Ngày 25/01/2018, PVOIL tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO); ngày 30/07/2018, tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất; tạo cơ sở để chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/08/2018.

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh dầu thô và lĩnh vực chế biến, kinh doanh phân phối sản phẩm dầu

Sứ mệnh

PVOIL không ngừng phấn đấu để nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp và hiệu quả trên hành trình phát triển hướng đến tương lai.

Điều lệ & Quy chế quản trị công ty

PVOIL không ngừng phấn đấu để nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong đó, PVOIL luôn tạo ra môi trường làm việc tốt nhất để xây dựng một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp, luôn đoàn kết, gắn bó, tạo dựng niềm tin cho khách hàng, đối tác và không ngừng vươn tới những mục tiêu cao hơn trên hành trình phát triển hướng tới tương lai.

Bộ máy tổ chức

Hội đồng quản trị

Ban Điều hành

Ban Kiểm soát

Sơ đồ tổ chức

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
01

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP – Xí nghiệp Tổng kho Xăng Dầu Đình Vũ (PVOIL Đình Vũ)

02

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP – Xí nghiệp Tổng kho Xăng Dầu Nhà Bè (PVOIL Nhà Bè)

03

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP – Xí nghiệp Tổng kho Xăng Dầu Miền Đông (PVOIL Miền Đông)

04

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP tại khu kinh tế Nghi Sơn – Thanh Hóa (PVOIL Nghi Sơn)

05

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP tại Hà Tĩnh

06

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP tại Thừa Thiên Huế

07

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP tại Quảng Ngãi (PVOIL Quảng Ngãi)

08

Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP tại Bà Rịa Vũng Tàu (PVOIL Bà Rịa-Vũng Tàu )

09

Ban Quản lý dự án PVOIL

 
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
01

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội)

02

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOIL Thái Bình)

03

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PVOIL Nam Định)

04

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng (PVOIL Hải Phòng)

05

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Cái Lân (PVOIL Cái Lân)

06

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ (PVOIL Phú Thọ)

07

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa (PVOIL Thanh Hóa)

08

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng)

09

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung (PVOIL Miền Trung)

10

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên)

11

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận (PVOIL Bình Thuận)

12

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC)

13

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn)

14

Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (Timexco)

15

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PVOIL Vũng Tàu)

16

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh (PVOIL Tây Ninh)

17

Công ty CP Dầu khí Mê Kông (Petromekong)

18

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu (PVOIL Bạc Liêu)

19

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh (PVOIL Trà Vinh)

20

Công ty CP Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ)

21

Công ty CP Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube)

22

Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Thái Bình (Thái Bình PSC)

23

Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL Trans)

24

Công ty TNHH Xăng dầu Dầu khí Lào (PVOIL Lào)

25

Công ty TNHH 01 TV KD Xăng dầu nội địa PVOIL Lào (PVOIL Lao Trading)

26

Công ty Kinh doanh Dầu Quốc tế (PVOIL Singapore)

27

Công ty CP hữu hạn dầu khí Cambodia (PVOIL Cambodia)

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT
01

Công ty CP Điều Phú Yên (Pycasco)

02

Công ty CP Dịch vụ Thương mại Thạch Hãn

03

Công ty CP vật tư - xăng dầu Comeco

04

Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB)

05

Công ty CP Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF)

06

Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim)

07

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình (PVOIL Ninh Bình)

Đoàn thể

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
STT Họ và tên Chức vụ
1 Cao Hoài Dương
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty
2 Đoàn Văn Nhuộm
Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty
3 Võ Khánh Hưng
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
4 Nguyễn Tuấn Tú Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
5 Nguyễn Hải Nam
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty
6 Hoàng Đình Tùng Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kinh doanh Sản phẩm dầu Tổng công ty
7 Lê Văn Nghĩa
Ủy viên Ban Chấp hành, Thành viên HĐQT Tổng công ty
8 Nguyễn Đăng Trình
Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
9 Đỗ Mạnh Bình
Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty
10 Nguyễn Văn Chiến
Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Tổng công ty
11 Đoàn Duy Công
Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
12 Nguyễn Quốc Cường
Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc PVOIL Sài Gòn
13 Trần Mạnh Hà
Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc PVOIL Hà Nội
14 Mai Xuân Hải
Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty
15 Nguyễn Việt Hùng
Ủy viên Ban Chấp hành, Phó chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Tổng công ty
16 Lê Trung Hưng
Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc PVOILThanh Hóa
17 Nguyễn Thị Thúy Hường
Ủy viên Ban Chấp hành, Phó ban Kế hoạch Tổng công ty
18 Nghiêm Thị Thanh Mai
Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Giám đốc TIMEXCO
19
Trịnh Xuân Bình
Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc PVOIL Vũng Tàu
20 Nguyễn Ngọc Ninh Ủy viên Ban Chấp hành, Kế toán Trưởng Tổng công ty
21 Nguyễn Hoàng Phúc
Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc PVOIL Miền Trung
22 Hoàng Nguyên Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc PVOIL Nam Định
23 Trần Lê Thọ
Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc PVOIL Đình Vũ
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
STT Họ và tên Chức vụ
1 Đoàn Duy Công Chủ tịch
2 Đặng Thanh Hoài Phó Chủ tịch
3 Đinh Thị Thanh Hà Phó Chủ tịch
4 Trần Việt Hùng Phó Chủ tịch
5 Lê Ngọc Minh
Ủy viên Ban Thường vụ
6 Nguyễn Đức Thắng
Ủy viên Ban Thường vụ
7 Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên Ban Thường vụ
8 Võ Đình Hòa Ủy viên Ban Thường vụ
9 Hồ Thị Thuỷ Tiên Ủy viên Ban chấp hành
10 Mai Xuân Hải Ủy viên Ban chấp hành
11 Trần Xuân Hạnh Ủy viên Ban chấp hành
12 Trần Thị Phượng
Ủy viên Ban chấp hành
13 Trần Tiến Đại Ủy viên Ban chấp hành
14 Nghiêm Thị Thanh Mai Ủy viên Ban chấp hành
15 Trần Thiện Trúc
Ủy viên Ban chấp hành
16 Trần Văn Hay Ủy viên Ban chấp hành
17 Hồ Hoàng Đức
Ủy viên Ban chấp hành
18
Vũ Quốc Hải
Ủy viên Ban chấp hành
19 Trần Thị Hoài An Ủy viên Ban chấp hành
20 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Ủy viên Ban chấp hành
21 Vũ Đình Chương Ủy viên Ban chấp hành
22 Trần Mạnh Hùng Ủy viên Ban chấp hành
23 Bạch Tuấn Đạt Ủy viên Ban chấp hành
24 Vũ Quang Hiển
Ủy viên Ban chấp hành
25 Trần Hải Nam
Ủy viên Ban chấp hành
BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Bình Long
Chủ tịch
2 Trương Xuân Mỹ Phó Chủ tịch
3 Trần Thiện Trúc
Ủy viên Ban Thường vụ
4 Vũ Huy Hải
Ủy viên Ban chấp hành
5 Việt Hùng
Ủy viên Ban chấp hành
6 Lê Việt Hưng
Ủy viên Ban chấp hành
7 Bùi Thị Thanh Nhắn
Ủy viên Ban chấp hành
8 Lê Viết Thiện
Ủy viên Ban chấp hành
9 Nguyễn Văn Toàn
Ủy viên Ban chấp hành
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
STT Họ và tên Chức vụ
1 Mai Xuân Hải Bí thư
2 Vũ Huy Hải Phó Bí thư
3 Đinh Văn Hoàng
Phó Bí thư
4 Vũ Anh Đức
Ủy viên Ban Thường vụ
5 Trương Thiết Kỳ
Ủy viên Ban Thường vụ
6 Vương Hà Phương
Ủy viên Ban Thường vụ
7 Lê Thị Quỳnh
Ủy viên Ban Thường vụ
8 Nguyễn Phương Thảo
Ủy viên Ban Thường vụ
9
Đặng Tuấn Anh
Ủy viên Ban chấp hành
10
Trần Quang Việt Chương
Ủy viên Ban chấp hành
11 Đặng Đình Duy
Ủy viên Ban chấp hành
12 Nguyễn Đình Hùng
Ủy viên Ban chấp hành
13 Ngô Tiến Huy
Ủy viên Ban chấp hành
14 Nguyễn Thanh Lắm Ủy viên Ban chấp hành
15 Hồ Thị Na
Ủy viên Ban chấp hành
16 Nguyễn Thành Ngọc
Ủy viên Ban chấp hành
17 Lê Minh Nhật
Ủy viên Ban chấp hành
18 Lê Hoàng Nhu
Ủy viên Ban chấp hành
19 Đinh Văn Quyền
Ủy viên Ban chấp hành
20
Phạm Nhật Quỳnh
Ủy viên Ban chấp hành
21 Trần Ngọc Tân
Ủy viên Ban chấp hành
22 Nguyễn Văn Hoài Thân
Ủy viên Ban chấp hành
23 Lê Quang Trung
Ủy viên Ban chấp hành
24 Nguyễn Thanh Tùng
Ủy viên Ban chấp hành
25 Nguyễn Vĩnh Xuân
Ủy viên Ban chấp hành

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP