Kết nối cổ đông

1. Xin cho biết về khả năng thay đổi Nghị định 83?

Để phù hợp với thực tế thị trường và nguồn cung trong nước cũng đã có thêm NMLHD Nghi Sơn…chúng tôi cho rằng Nghị định 83 có thể sẽ được Nhà nước sửa đổi/điều chỉnh trong thời gian tới.

Gần đây nhất, ngày 12/4/2019, Hiệp hội xăng dầu trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ các doanh nghiệp hội viên đã có văn bản đề nghị Chính phủ đề xuất điều chỉnh Nghị định 83 các nội dung chính về tồn kho, tần suất điều chỉnh giá, quy định giá cơ sở, quỹ bình ổn…

2. PVOIL triển khai hóa đơn điện tử hay chưa? Giải pháp này có giúp làm giảm xăng dầu nhập lậu hay không?

- Hóa đơn điện tử bắt buộc áp dụng trên toàn quốc kể từ 01/11/2020.

- PVOIL đã triển khai in hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2019 và chính thức áp dụng trên phạm vi toàn bộ hệ thống từ 01/10/2019.

- Việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ giảm được xăng dầu nhập lậu nếu áp dụng đồng bộ trên cả nước và đặc biệt là phải được tích hợp với số liệu bán hàng trên từng cột bơm xăng dầu.

3. Đề nghị Công ty cho biết việc triển khai thực hiện thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tại PVOIL tiến triển ra sao?

Đề xuất tỷ lệ nắm giữ cổ phần của NĐTNN được PVOIL trình cấp thẩm quyền đồng thời cùng với kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại PVOIL xuống dưới chi phối. Kế hoạch này đã trình PVN vào tháng 11/2018. Theo đó, PVOIL tiếp tục đề xuất Room tối đa cho NĐTNN là 49% - tương đương mức Chính phủ phê duyệt tại Phương án cổ phần hóa PVOIL.

4. Tác động của việc triển khai xe máy điện, xe hơi điện đến ngành xăng đầu?

Việc phát triển xe máy điện và xe hơi điện chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới ngành xăng dầu. PVOIL đã và đang theo dõi sát để có những bước đi phù hợp trong xây dựng chiến lược và điều hành SXKD.

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP