Hệ thống cửa hàng xăng dầu

 
570

Cửa hàng xăng dầu trực thuộc

3.000+

Cửa hàng xăng dầu đại lý

Mạng lưới phân phối

PVOIL đã có bước phát triển vượt bậc trong việc phát triển hệ thống bán lẻ bằng nhiều hình thức. Từ 82 CHXD ban đầu, đến nay PVOIL đã có hơn 560 CHXD trực thuộc khang trang, đồng bộ. Bên cạnh đó, PVOIL có hơn 3.000 CHXD đại lý; tạo thành mạng lưới phân phối rộng khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Hệ thống cửa hàng xăng dầu PVOIL tại Lào

Tại thị trường Lào, mạng lưới phân phối của PVOIL có 125 CHXD tại những vị trí thuận lợi của 16/18 tỉnh, thành phố. PVOIL Lào là công ty kinh doanh xăng dầu đứng thứ 2 với khoảng 15% thị phần.

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP