Hệ thống kho xăng dầu

Hệ thống
Khu vực Số lượng Sức chứa (m3)
Miền Bắc 10 226.050
Miền Trung 05 66.630
Miền Nam 17 660.320
Tổng cộng 32 953.000
Loại kho Số lượng Sức chứa (m3)
Kho đầu mối 12 852.400
Kho trung chuyển 19 65.960
Kho sản xuất 01 34.640
Tổng cộng 32 953.000

Với hệ thống kho có sức chứa lớn, công nghệ hiện đại, đồng bộ, PVOIL đảm bảo việc tồn chứa, cung cấp nguồn hàng cho hệ thống kinh doanh hiện tại cũng như sẵn sàng cho nhu cầu phát triển kinh doanh trong 5-7 năm tới.

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP