Tin giá xăng dầu

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15h00 ngày 06/12/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
Giá bán lẻ (Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ (Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn (Đồng/kg)
1 Xăng RON 95-IV 18.650 -1.520 0
2 Xăng RON 95-III 18.450 -1.520 0
3 Xăng E5 RON 92-II 17.180 -1.440 0
4 Dầu DO 0,005S-IV 16.300 -1.380 0
5 Dầu DO 0,05S-II 16.250 -1.380 0
6 Dầu KO 15.250 -990 0
7 Dầu FO 3%S 14.550 0 -780
8 Dầu FO 3,5%S 14.440 0 -740

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP