Tin giá xăng dầu

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15h00 ngày 17/04/2019 Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
Giá bán lẻ (Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ (Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn (Đồng/kg)
1 Xăng RON 95-III 21.230 1.200 0
2 Xăng E5 RON 92-II 19.700 1.120 0
3 Dầu DO 0,05S-II 17.380 300 0
4 Dầu KO 16.260 290 0
5 Dầu FO 3%S 15.760 0 400
6 Dầu FO 3,5%S 15.610 0 400

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP