Bảng giá bán lẻ xăng dầu

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 13/05/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
1 Xăng RON 95-III 12.230 600
2 Xăng E5 RON 92-II 11.520 580
3 Dầu DO 0,05S-II 9.850 -90
4 Dầu KO 7.880 -80

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP