Tin giá xăng dầu

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15h00 ngày 06/10/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
Giá bán lẻ (Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ (Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn (Đồng/kg)
1 Xăng RON 95-IV 22.540 570
2 Xăng RON 95-III 22.340 570
3 Xăng E5 RON 92-II 20.900 670
4 Dầu DO 0,005S-IV 18.660 490
5 Dầu DO 0,05S-II 18.610 490
6 Dầu KO 17.080 400
7 Dầu FO 3%S 15.840 750
8 Dầu FO 3,5%S 15.690 750

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP