Tin giá xăng dầu

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 16/08/2019 Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
Giá bán lẻ (Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ (Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn (Đồng/kg)
1 Xăng RON 95-III 20.400 -510 0
2 Xăng E5 RON 92-II 19.350 -550 0
3 Dầu DO 0,05S-II 16.500 -520 0
4 Dầu KO 15.390 -570 0
5 Dầu FO 3%S 14.220 0 -1.850
6 Dầu FO 3,5%S 14.070 0 -1.850

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP