English

Mục tiêu phát triển của PVOIL: trở thành doanh nghiệp số một về chất lượng dịch vụ kinh doanh xăng dầu và phi xăng dầu

Ngày 29/3/2024, ông Lê Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL). Tham gia buổi làm việc có ông Lê Ngọc Sơn – Tổng Giám đốc Tập đoàn và lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn.

Ông Cao Hoài Dương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam, ông Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám đốc Tổng công ty, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Văn phòng Tổng công ty đã tham gia buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo PVOIL, ông Cao Hoài Dương và ông Đoàn Văn Nhuộm đã trình bày các báo cáo về tình hình triển khai kế hoạch quản trị năm 2024, kết quả SXKD 3 tháng đầu năm 2024 của Tổng công ty; các giải pháp đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch quản trị năm 2024 theo Quyết định số 529/QĐ-DKVN của Tập đoàn; đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2023 so với kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 của PVOIL đã được HĐTV Tập đoàn chấp thuận; mục tiêu, định hướng phát triển đến 2030, tầm nhìn đến 2045 của Tổng công ty.

Theo đó, trong quý I/2024, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của PVOIL đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ. Kinh doanh xăng dầu ước đạt trên 1,3 triệu m3/tấn, tăng 22% so với cùng kỳ; doanh thu hợp nhất ước đạt 27,7 nghìn tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. PVOIL tiếp tục đẩy mạnh phát triển cửa hàng xăng dầu, trong quý I đã phát triển mới 27 CHXD, nâng tổng số CHXD lên 783 cửa hàng. Các mặt công tác khác đều được triển khai đồng bộ, với nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ.

Về triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2025, đến nay PVOIL đang phát triển theo đúng định hướng chiến lược được Tập đoàn phê duyệt trong tất cả các lĩnh vực chính: Ủy thác dầu thô và kinh doanh dầu quốc tế, sản xuất pha chế xăng dầu, kinh doanh sản phẩm dầu, thương mại dịch vụ. Ước tính đến năm 2025, PVOIL sẽ hoàn thành và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu được giao, trong đó nhiều chỉ tiêu dự kiến hoàn thành vượt mức cao như sản lượng kinh doanh xăng dầu, doanh thu, lợi nhuận, phát triển CHXD,…

Chiến lược phát triển của PVOIL được xây dựng dựa trên 3 trụ cột chính là chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng và đa dạng hóa dịch vụ phi xăng dầu. PVOIL đã và đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số như chữ ký số, hiện đại hóa CHXD và đặc biệt là triển khai các ứng dụng cho bán hàng như PVOIL Easy, PVOIL B2B, PVOIL 4U,… vừa giúp nâng cao trải nghiệm, sự tiện lợi cho khách hàng vừa nâng cao hiệu quả quản trị và sản xuất kinh doanh. PVOIL cũng thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin về chuyển dịch năng lượng, đặc biệt là xu hướng phát triển xe điện để có những bước đi phù hợp, sẵn sàng thích ứng. Trong đó, PVOIL tiếp tục hợp tác với Vinfast lắp đặt các trạm sạc xe điện tại CHXD, đóng góp tích cực vào hiệu quả kinh doanh của PVOIL. Đa dạng hóa các dịch vụ phi xăng dầu tại CHXD được xác định là lĩnh vực kinh doanh quan trọng của PVOIL, có tác dụng hỗ trợ với kinh doanh xăng dầu trong xu hướng chuyển dịch năng lượng.

Về chiến lược trung và dài hạn, trong giai đoạn 2026-2030, PVOIL đề ra mục sẽ tiếp tục tăng tốc phát triển, tăng trưởng sản lượng kinh doanh xăng dầu bình quân 7,5%/năm, giữ ổn định thị phần đi đôi với hiệu quả kinh doanh; phấn đấu tỷ trọng bán lẻ đạt tối thiểu 35% vào năm 2030; tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống CHXD, nâng tổng số cửa hàng lên 1.245 CHXD vào cuối năm 2030; nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư cơ sở vật chất để sẵn sàng cho việc phân phối hydro. Trong tầm nhìn đến năm 2045, PVOIL đặt mục tiêu trở thành nhà phân phối đa dạng năng lượng (xăng dầu, điện, hydro,…) và các dịch vụ liên quan đến trạm cung cấp năng lượng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Sơn – Tổng Giám đốc Tập đoàn ghi nhận những kết quả PVOIL đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ sự ủng hộ đối với các nội dung, giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và chiến lược phát triển đến năm 2030. Tổng Giám đốc Tập đoàn đánh giá PVOIL đang tổ chức thực hiện tốt việc làm mới động lực cũ và bổ sung động lực mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh với các giải pháp cụ thể, hiệu quả trong tái cấu trúc doanh nghiệp, chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng, phát triển các dịch vụ phi xăng dầu, nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Tổng công ty Dầu Việt Nam với những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, PVOIL đã phát huy rõ nét vai trò lãnh đạo, quản trị và điều hành của Đảng ủy, HĐQT và Tổng Giám đốc để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Đối với kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2024 và kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn ghi nhận PVOIL đã hoàn thành và hoàn thành vượt bật nhiều chỉ tiêu kế hoạch quan trọng, giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh doanh; thực hiện tốt chiến lược chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu. PVOIL cần hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp số một về chất lượng dịch vụ kinh doanh xăng dầu và phi xăng dầu; thực hiện sứ mệnh tạo động lực kéo trong cả chuỗi hệ thống Petrovietnam.

Bên cạnh đó, ông Lê Mạnh Hùng đề nghị PVOIL cần tập trung khắc phục các tồn tại trong công tác tái cấu trúc và quyết toán cổ phần hóa; tỷ suất lợi nhuận trên vốn; kịp thời đánh giá và cập nhật, điều chỉnh mục tiêu, chiến lược cho phù hợp với tình hình thực tế của thị trường; củng cố kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường giám sát và quản trị rủi ro; định hình mô hình kinh doanh hướng về khách hàng, nâng cao trải nghiệm của khách hàng; phối hợp và triển khai hiệu quả mô hình liên kết chuỗi giữa các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí, gắn với chiến lược phát triển của các đối tác chính của PVOIL.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn yêu cầu PVOIL không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống cho người lao động; tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; thông qua hoạt động kinh doanh thực hiện vai trò đại sứ, trực tiếp mang các giá trị văn hóa PetroVietnam đến với đông đảo khách hàng và xã hội.

Thay mặt tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty Dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT PVOIL Cao Hoài Dương trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã dành thời gian làm việc và có những chỉ đạo, định hướng mang tính chiến lược và cụ thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PVOIL trong thời gian tới; đồng thời, cam kết PVOIL sẽ phấn đấu mục tiêu trở thành doanh nghiệp số một về chất lượng dịch vụ kinh doanh xăng dầu và phi xăng dầu tại Việt Nam./.


Ông Lê Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ trì buổi làm việc

Ông Lê Ngọc Sơn – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Ông Cao Hoài Dương – Chủ tịch HĐQT PVOIL phát biểu tại buổi làm việc

Ông Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám đốc PVOIL phát biểu tại buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc


PVOIL News

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP