English

HỘI NGHỊ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PVOIL NĂM 2023: TINH THẦN ĐOÀN KẾT PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÔNG TÁC

Ngày 12/10/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tổ chức Hội nghị Người đại diện PVOIL năm 2023 với sự chủ trì và điều hành của ông Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và ông Đoàn Văn Nhuộm – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Tham gia Hội nghị có các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/ Văn phòng Tổng công ty, Người đại diện quản lý vốn của PVOIL và Người đại diện tham gia Trưởng Ban Kiểm soát tại các đơn vị thành viên.

Hội nghị dành phần lớn thời gian đánh giá hoạt động của Người đại diện PVOIL tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty. Qua đó, PVOIL đã đánh giá tổng quan hoạt động đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác; công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2020-2025; công tác quản lý Người đại diện của Tổng công ty; công tác quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty; tổ chức giám sát hoạt động Người đại diện và đơn vị thành viên; đánh giá tính tuân thủ của Người đại diện trong quản lý, điều hành đơn vị thành viên; định hướng phát triển chung của hệ thống Tổng công ty và hoạt động của Người đại diện.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã nghe trình bày các nội dung quan trọng như Báo cáo về Người đại diện của PVOIL giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát tại đơn vị thành viên; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045 của Tổng công ty Dầu Việt Nam.

Người đại diện của PVOIL tại các đơn vị thành viên đã trình bày các tham luận với nhiều nội dung được đúc kết từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp; có giá trị kinh nghiệm cao và có thể áp dụng hiệu quả tại các đơn vị trong Tổng công ty như: Phát huy hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ nội bộ trong toàn hệ thống PVOIL; công tác phối hợp, phát triển thị trường tại các địa bàn chồng lấn, địa bàn giáp ranh; công tác phối hợp giữa những Người đại diện tại đơn vị thành viên; công tác tái cơ cấu, triển khai phương án sáp nhập, ổn định và phát triển doanh nghiệp sau sáp nhập; kinh nghiệm thích nghi, vượt khó để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch Tổng công ty giao; xây dựng hệ thống quy trình, quy chế áp dụng thực tiễn; xây dựng tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro hiệu quả tại đơn vị.

Trong phát biểu chỉ đạo Người đại diện của PVOIL tại các đơn vị, ông Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám đốc Tổng công ty ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã đạt được, thể hiện qua vai trò của Người đại diện PVOIL tại các đơn vị. Đồng thời, ông Đoàn Văn Nhuộm quán triệt về việc tiếp tục phối hợp hiệu quả giữa những Người đại diện PVOIL tại đơn vị thành viên và sự phối hợp, hỗ trợ, sử dụng dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị thành viên Tổng công ty phải xuất phát từ mục tiêu, lợi ích của từng đơn vị được đặt trong mục tiêu, kế hoạch phát triển chung của Tổng công ty. Thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng công ty, ông Đoàn Văn Nhuộm yêu cầu Người đại diện PVOIL ở từng vị trí công tác cần thực hiện đúng đắn chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần đoàn kết để phát huy hiệu quả quản trị, điều hành của PVOIL trong toàn hệ thống.

Kết luận Hội nghị, ông Cao Hoài Dương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhận định PVOIL là doanh nghiệp có quy mô lớn, số lượng đầu mối trực thuộc nhiều và đa dạng về mô hình hoạt động. Tuy vậy, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty vẫn đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của toàn hệ thống. Điều này cho thấy vai trò, trách nhiệm của Người đại diện PVOIL tại các đơn vị thành viên; là cầu nối quan trọng giữa Tổng công ty và đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong hợp tác với các đối tác của PVOIL, đặc biệt là trong công tác tái cấu trúc doanh nghiệp theo kế hoạch phát triển của Tổng công ty. Bên cạnh đó, ông Cao Hoài Dương đã chỉ ra những tồn tại của một số đơn vị thành viên; những hạn chế trong việc sử dụng dịch vụ nội bộ và phối hợp giữa các đơn vị thành viên. Ông Cao Hoài Dương nhấn mạnh về tinh thần đoàn kết giữa những Người đại diện PVOIL tại các đơn vị thành viên. Tinh thần đoàn kết cùng với sự tuân thủ các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Người đại diện; sự chia sẻ, hỗ trợ vì mục tiêu chung, vì lợi ích tập thể sẽ phát huy tối đa vai trò của từng Người đại diện, tạo thành sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống; từ đó, Người đại diện PVOIL tại các đơn vị thành viên sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của từng đơn vị và Tổng công ty Dầu Việt Nam./.


Ông Cao Hoài Dương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty kết luận Hội nghị

Ông Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị


PVOIL News

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP