English

CÔNG ĐOÀN PVOIL TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 21/7/2023, tại TP Hồ Chí Minh, Đại hội Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 được long trọng tổ chức.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; lãnh đạo các Ban/ Văn phòng Công đoàn Dầu khí Việt Nam; lãnh đạo Công đoàn các Tổng công ty, đơn vị trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Về phía Lãnh đạo PVOIL có đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Đoàn Văn Nhuộm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Võ Khánh Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, lãnh đạo các Ban/ Văn phòng, các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên Tổng công ty; sự tham dự của 170 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 đoàn viên Công đoàn PVOIL.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam khóa III đã báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2028.

Các báo cáo và tham luận tại Đại hội đều khẳng định trong nhiệm kỳ 2018- 2023, Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam đã đạt được kết quả đáng tự hào, thực sự là một tổ chức tin cậy của đội ngũ người lao động, là cầu nối giữa Đảng bộ, doanh nghiệp với người lao động trong toàn Tổng công ty. Qua đó, Công đoàn Tổng công ty thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Nhiều chính sách về đời sống vật chất, tinh thần được Công đoàn và Lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện. Kết quả nổi bật của tổ chức Công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ qua là hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động; đặc biệt là giai đoạn phòng, chống đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ được tổ chức và duy trì thường xuyên tại Tổng công ty và các đơn vị; qua đó, giúp người lao động rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong từng đơn vị và giữa các đơn vị trong Tổng công ty. Công tác tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của PVOIL luôn được Tổng công ty và các đơn vị thực hiện tốt; nhất là công tác tuyên truyền, ổn định tâm lý, tư tưởng của người lao động tại các đơn vị thực hiện sáp nhập, chuyển đổi mô hình hoạt động theo kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng công ty. Công tác nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp của người lao động PVOIL được thực hiện thông qua các hoạt động thực tiễn, sinh động. Hoạt động an sinh xã hội và từ thiện cũng là một trong các hoạt động nổi bật của Công đoàn PVOIL trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian TP. Hồ Chí Minh và cả nước phòng, chống dịch Covid-19, người lao động PVOIL đã chung tay, góp sức bằng nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa và thiết thực…

Hướng đến nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn PVOIL đặt mục tiêu “Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, vì lợi ích đoàn viên, người lao động PVOIL; “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, đồng hành vì sự phát triển bền vững của PVOIL”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động Công đoàn Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2018-2023. Tổ chức Công đoàn đã thể hiện được vai trò kết nối, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu của từng cá nhân, tập thể người lao động; tham mưu cho Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức được các hoạt động phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động đã thể hiện quan điểm xuyên suốt của Ban Lãnh đạo Tổng công ty là luôn lấy người lao động làm trung tâm trong các hoạt động của doanh nghiệp, người lao động là người thụ hưởng thành quả SXKD của Tổng công ty. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, bất định do tác động của đại dịch Covid-19 và xung đột giữa Nga – Ukraine; là những năm khó khăn chưa có tiền lệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động SXKD của PVOIL; thành tựu nổi bật của PVOIL là đã duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; không có người lao động nào phải mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh; đảm bảo an toàn cho gần 6.000 người lao động kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam (2020-2025), nhiều chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của PVOIL đã hoàn thành với tỷ lệ cao so với kế hoạch cả nhiệm kỳ như: xuất khẩu dầu thô và bán dầu thô cho BSR; kinh doanh xăng dầu; nộp ngân sách nhà nước; doanh thu hợp nhất; lợi nhuận trước thuế hợp nhất; phát triển mới CHXD. Bên cạnh đó, công tác tái cấu trúc doanh nghiệp được thực hiện theo kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của đơn vị và đáp ứng định hướng phát triển của PVOIL. Việc thực hiện Đề án 1114 “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại cửa hàng xăng dầu” và Đề án 808 “Nâng cao chất lượng dịch vụ tại kho xăng dầu” đã giúp thay đổi rõ rệt hình ảnh, thương hiệu và chất lượng dịch vụ tại các CHXD và kho xăng dầu PVOIL… Tất cả những kết quả đó đều có sự đóng góp, lao động miệt mài, không ngừng nghỉ của tập thể người lao động, đoàn viên Công đoàn đã chung sức, sát cánh cùng Ban Lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị.

Giao nhiệm vụ cho Công đoàn Tổng công ty trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Cao Hoài Dương đề nghị Công đoàn cần tiếp tục phối hợp với Ban Lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đồng hành cùng Tổng công ty hoàn thành các mục tiêu chiến lược và mục tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm bằng các giải pháp cụ thể để thực hiện các nội dung như: công tác truyền thông thương hiệu; công tác chuyển đổi số; thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng; các hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… Qua đó, tổ chức Công đoàn và tập thể người lao động quyết tâm chung sức, đồng lòng cùng Ban Lãnh đạo Tổng công ty đưa PVOIL đến những thành công mới, ghi thêm những dấu son mới trong hành trình “Chinh phục thử thách - Vươn tới tầm cao”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn PVOIL trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội Công đoàn tại các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cấp Tổng công ty. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đồng thuận với những nhận xét, đánh giá của Đảng ủy Tổng công ty về kết quả hoạt động Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Trong đó, Công đoàn PVOIL đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức; đồng thời, tận dụng tối đa những lợi thế của đơn vị để thực hiện các nội dung công tác với những kết quả toàn diện, thể hiện qua những con số ấn tượng; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được thực hiện tốt; các hoạt động phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được thực hiện bằng các hình thức sinh động, thực tiễn. Đặc biệt, Công đoàn PVOIL đã thực hiện được nhiều hoạt động trong và sau đại dịch Covid-19 mang tính riêng có của PVOIL; qua đó, góp phần truyền thông, quảng bá thương hiệu PVOIL cũng như lan tỏa nghĩa tình, văn hóa Người Dầu khí đến cộng đồng xã hội.

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan đề nghị Công đoàn PVOIL cần xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp then chốt, đột phá để triển khai hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch trong nhiệm kỳ tới như: Tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn từ cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin để điều hành, quản trị; đổi mới trong công tác truyền thông Công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn…

Nhân dịp này, Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng khen thưởng cho Tập thể Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh” nhiệm kỳ 2018-2023 và khen thưởng các chuyên đề về công tác kiểm tra Công đoàn, công tác tài chính Công đoàn, công tác tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người lao động.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 16 đồng chí; bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII gồm 19 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Công đoàn PVOIL khóa IV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất và bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí; trong đó, đồng chí Đoàn Duy Công tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn PVOIL khóa IV, đồng chí Mai Xuân Hải và đồng chí Trần Việt Hùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn PVOIL khóa IV. Ban Chấp hành cũng bầu Ủy ban kiểm tra Công đoàn PVOIL khóa IV gồm 05 đồng chí; trong đó, đồng chí Võ Đình Hòa được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Công đoàn./.


Đ/c Nghiêm Thùy Lan – Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo tại Đại hội

Đ/c Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL chỉ đạo tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Thông qua các nội dung tại Đại hội

Đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Công đoàn PVOIL khóa IV và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Công đoàn Dầu khí Việt Nam khen thưởng tập thể Công đoàn PVOIL và khen thưởng các chuyên đề trong nhiệm kỳ 2018-2023

Công đoàn PVOIL khen thưởng 05 Công đoàn trực thuộc có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018-2023

Lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Lãnh đạo PVOIL chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Công đoàn PVOIL khóa IV

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn PVOIL khóa IV


PVOIL News

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP