English

Petrovietnam sẵn sàng tâm thế chinh phục những đỉnh cao mới

Ngày 16/5 tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết 281 về “Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp” của Đảng ủy Tập đoàn, phát động thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp đã báo cáo tóm tắt sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện Nghị quyết 281- NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn. Theo đó, việc tổ chức học tập, quán triệt Kết luận 01 và học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cũng như chuyên đề hằng năm được Tập đoàn và các đơn vị, đoàn thể triển khai tích cực, hiệu quả.

Đặc biệt, trong quá trình nghiên cứu, học tập, xây dựng và triển khai chương trình hành động/kế hoạch công tác nhiệm kỳ và hằng năm, Tập đoàn và các đơn vị, đoàn thể thuộc Tập đoàn đã liên hệ với quá trình hình thành, phát triển ngành Dầu khí Việt Nam xuất phát từ khát vọng của Bác Hồ “Việt Nam xây dựng được ngành công nghiệp Dầu khí mạnh”. Từ đó tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng xây dựng và phát triển Tập đoàn trở thành Tập đoàn công nghiệp, năng lượng hàng đầu đất nước và khu vực. Trên cơ sở đó, các đơn vị, đoàn thể đã chủ động lồng ghép tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động với nhiều hình thức, nội dung phong phú, khai thác tối đa hiệu quả sử dụng hệ thống trực tuyến.

Cùng với việc kết nối trực tuyến với các hội nghị học tập chuyên đề của Trung ương và Đảng ủy Khối, các đồng chí thường trực cấp ủy, đơn vị, đoàn thể các cấp trong toàn Tập đoàn đã trực tiếp quán triệt và triển khai các nội dung, giải pháp thực hiện của cấp mình. Trong quá trình học tập tổ chức viết thu hoạch, thảo luận, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn, làm rõ nội dung của Kết luận 01 bằng nhiều hình thức: lồng ghép với các hoạt động sơ, tổng kết định kỳ, các hoạt động về nguồn, tọa đàm, nghe nói chuyện thời sự... Các cấp ủy/đoàn thể trực thuộc Tập đoàn đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, chi đoàn, chi hội, sinh hoạt chuyên đề của cơ quan, đơn vị với nội dung chú trọng vào thực chất hơn.


Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luật 01 của Bộ Chính trị và 05 năm thực hiện Nghị quyết 281 của Đảng ủy Tập đoàn.

Trong 3 năm qua, Đảng ủy Tập đoàn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc xây dựng và thực hiện Văn hóa Petrovietnam; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; lập nhiều kỷ lục mới trong 62 năm lịch sử ngành Dầu khí.

Ngày 15/5/2019, lần đầu tiên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 281-NQ/ĐU về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp (Nghị quyết 281); tiếp theo đó, ngày 28/8/2022, trên cơ sở kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 281, Đảng ủy Tập đoàn triển khai Kết luận số 234-KL/ĐU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 281. Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 281, các nhiệm vụ của Nghị quyết được triển khai liên tục, nề nếp, chuyên nghiệp, khoa học đã tạo lập thói quen, hành vi ứng xử văn hoá trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn. Thực hiện tái tạo văn hoá Petrovietnam đi trước, định hướng tạo đà cho tái tạo kinh doanh, mở đường định hướng Chiến lược phát triển Tập đoàn. Hệ giá trị cốt lõi của văn hoá dầu khí "Khát vọng, Trí tuệ, Chuyên nghiệp, Nghĩa tình" được thấm sâu trong đời sống doanh nghiệp. Từ đó, ý thức của người lao động Dầu khí và chất lượng hoạt động tập thể được nâng cao hơn trước, thúc đẩy sự gắn kết, hợp tác trong công việc, hỗ trợ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ; vai trò của các đoàn thể đã thể hiện rõ trong các hoạt động.

Tinh thần đoàn kết, phối hợp giữa các ban/văn phòng, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được nâng cao. Công tác tái tạo văn hóa Petrovietnam, công tác truyền thông, hoạt động xã hội trong toàn Tập đoàn được thực hiện song hành gắn với các mục tiêu kế hoạch SXKD và Chiến lược phát triển của Tập đoàn, trở thành bệ đỡ vững chắc cho sự phát triển của Petrovietnam. Việc xây dựng VHDN góp phần tạo nhận thức đúng đắn và tình cảm, niềm tự hào của các thế hệ người lao động Dầu khí, sự đồng thuận của xã hội, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, khẳng định vị thế, vai trò của Tập đoàn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Giá trị thương hiệu của Tập đoàn không ngừng gia tăng, duy trì là một trong những thương hiệu có giá trị cao nhất ở Việt Nam, năm 2023 đạt xấp xỉ 1,4 tỷ USD, tăng gấp 3 lần so với năm 2019. Qua 3 lần xét duyệt danh hiệu đạt chuẩn văn hóa kinh doanh, Petrovietnam và 11 đơn vị (08 đơn vị con và 03 đơn vị cháu) đã được công nhận trên tổng số 54 doanh nghiệp cả nước, chiếm tỷ lệ 22% và là một trong 10 đơn vị được công nhận đạt chuẩn ngay trong đợt đầu xếp hạng theo bộ tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ; với 12 đơn vị đạt chuẩn, Petrovietnam đã hoàn thành gấp đôi chỉ tiêu theo Nghị quyết 06 của Đảng ủy Khối và về đích trước 2 năm chỉ tiêu đề ra theo Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2020- 2025.


Đồng chí Lê Ngọc Sơn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Petrovietnam phát động thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị đã lắng nghe các tham luận của các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn chia sẻ, trao đổi về các bài học kinh nghiệm sau 3 năm tổ chức thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị; 05 thực hiện Nghị quyết 281 của Đảng ủy Tập đoàn cũng như đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc học tập, làm theo Bác, nâng tầm Văn hóa Petrovietnam. Các tham luận tập trung vào một số nội dung như: thúc đẩy văn hóa học tập và đổi mới sáng tạo trên nền tảng giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng đảng; kiên định mục tiêu, thích ứng linh hoạt trong công tác truyền thông và phát triển thương hiệu...

Để tạo đà cho việc phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Lê Ngọc Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrovietnam đã phát động thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đồng chí Vũ Thanh Mai - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị.

Cũng tại hội nghị, Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo Công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và hoạt động xã hội Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ chỉ đạo triển khai thực hiện công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và hoạt động xã hội trong toàn Tập đoàn; báo cáo kết quả hoạt động với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn; thành lập Tổ thư ký; xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký. Ban chỉ đạo có 21 thành viên, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn là Trưởng ban, các đồng chí Phó trưởng ban gồm: đồng chí Lê Ngọc Sơn - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp Tập đoàn; đồng chí Đỗ Chí Thanh – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.


Đồng chí Lê Mạnh Hùng và đồng chí Lê Ngọc Sơn trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị quyết 281 của Tập đoàn.

Đồng chí Trần Quang Dũng trao bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc học tập làm theo lời Bác.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng khẳng định, tư tưởng chính trị là kiến trúc thượng tầng quyết định sự hình thành hình thái xã hội, từ đó thúc đẩy hình thành cơ cấu kinh tế xã hội. Doanh nghiệp cũng như vậy, bàn về văn hoá doanh nghiệp là bàn tới tư tưởng doanh nghiệp, xây dựng cấu trúc, hình thành giá trị cốt lõi, tầm nhìn của doanh nghiệp.

Tại Hội nghị lần này, qua các tham luận đến từ thực tế của các đơn vị trong Tập đoàn cũng như qua những con số biết nói như: Năm 2023 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, Tập đoàn vẫn đặt “khát vọng” tăng trưởng cao và lập kỷ lục mới trong lịch sử hình thành và phát triển, đạt 942,8 nghìn tỷ đồng (tương đương 9,2% GDP cả nước), tăng 11,6 nghìn tỷ đồng so với kỷ lục đã xác lập vào năm 2022; 15 năm liên tiếp Petrovietnam góp mặt trong Top 3 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Còn trong giai đoạn 05 năm (2019 – 2023), Tập đoàn dành 2.845,7 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội trên mọi miền Tổ quốc. Tập đoàn đã về đích trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 và vượt kế hoạch 5 năm 2021- 2026 về lợi nhuận (12%), nộp ngân sách Nhà nước (13%), tăng trưởng rất cao so với giai đoạn (2016- 2020). Những kết quả này giúp Tập đoàn củng cố niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và người lao động Dầu khí về vị trí, vai trò của Tập đoàn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.


Các đầu cầu tham dự trực tuyến Hội nghị

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã nêu rõ một số tồn tại trong công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại Tập đoàn và đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo các đơn đơn vị, đoàn thể trong toàn Tập đoàn tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm; nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; thực hiện đồng bộ, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã được đưa ra tại Hội nghị; triển khai thực hiện có hiệu quả 04 nội dung phát động thi đua của Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tập đoàn cũng chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị trong Tập đoàn, thống nhất về tư tưởng và hành động nhằm bảo đảm sự đồng bộ, đồng hành, xuyên suốt, toàn diện, liên tục, chặt chẽ từ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đến lãnh đạo các đơn vị/ đoàn thể, cán bộ đảng viên, công nhân viên, người lao động toàn Tập đoàn trong triển khai các nhiệm vụ của Kết luận và Nghị quyết;

Xác định rõ vai trò trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, tham mưu và hướng dẫn thực hiện của cơ quan/cán bộ tham mưu giúp việc các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp, hoạt động xã hội một cách thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, đơn vị. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cần hướng tới mục tiêu chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ngày một tốt hơn; Tập đoàn ngày một phát triển bền vững hơn;

Xây dựng văn hoá trong lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, các giá trị văn hóa Petrovietnam; Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hoá là người lao động; Định hình văn hoá nền tảng, làm giàu văn hóa bản sắc Petrovietnam; triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “Một đội ngũ, một mục tiêu”, Chỉ thị của Đảng ủy Tập đoàn về thấm sấu và nâng tầm văn hóa, Chỉ thị của Tổng Giám đốc về nâng cao văn hóa phối hợp trong thực thi nhiệm vụ; Tiếp tục khai mở những cơ hội trong khó khăn, thách thức, làm mới động lực cũ và bổ sung động lực mới, đưa Tập đoàn vươn tới những đỉnh cao mới;

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết 281 gắn với thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm quý, chia sẻ những cách làm hay để lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa Petrovietnam, những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Tập đoàn và ngoài xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kêu gọi tất cả các đồng chí, đại biểu tham dự Hội nghị, cán bộ, đảng viên và người lao động Dầu khí cùng thống nhất nhận thức rằng: “Thương hiệu Tập đoàn gắn với thương hiệu quốc gia, lợi ích của Tập đoàn là lợi ích của đất nước, vậy nên bất luận trong hoàn cảnh nào, người lao động Dầu khí cũng không ngừng nỗ lực phấn đấu, lao động và sáng tạo xứng đáng với mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với cốt cách, bề dày văn hóa, người Dầu khí sẽ luôn phát huy tiềm năng, nội lực với tình thần quyết tâm cao nhất xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trở thành Tập đoàn Công nghiệp, Năng lượng hàng đầu đất nước và khu vực, xứng đáng với sự kỳ vọng của Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã trao cho các thế hệ người lao động Dầu khí”.

Một số hình ảnh các đơn vị tham luận tại Hội nghị:


Đồng chí Vũ Việt Kiều, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietsovpetro trình bày tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS trình bày tham luận tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BSR trình bày tham luận

Đồng chí Phạm Việt Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVTrans phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Cao Hoài Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL trình bày tham luận

Đồng chí Nguyễn Trung Trí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVMR phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Huy Thư, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VNPOLY trình bày tham luận

 Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, đặc biệt để phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 (năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022), Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tổ chức 170 hội nghị trực tiếp và 193 hội nghị trực tuyến (với 1.488 điểm cầu) cho 47.700 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng ưu tú học tập, quán triệt Kết luận;

35 hội nghị trực tiếp và 124 hội nghị trực tuyến (với 1.058 điểm cầu) cho 24.750 lượt người học tập chuyên đề theo kế hoạch của Đảng ủy Khối; 316 hội nghị trực tiếp và 485 hội nghị trực tuyến cho 39.200 lượt người học tập chuyên đề riêng của đơn vị (những đồng chí không tham dự được hội nghị học tập đều được cung cấp tài liệu tự nghiên cứu). Nhìn chung, các đồng chí được triệu tập tham dự các lớp học có ý thức học tập và tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, quy định của Ban tổ chức; số đại biểu có mặt đạt trung bình trên 98%.

100% cấp uỷ/đoàn thể thuộc Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 01 toàn khóa và các chuyên đề hằng năm (các các đơn vị sớm triển khai là: Vietsovpetro, PVTrans, PV Power, PV GAS, PVOIL, Cơ quan Tập đoàn, PVFCCo, PVMTC, PVCFC, BIEN DONG POC, PVU, BSR, VPI, PTSC, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn...).

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP