Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII

Ngày 5/12, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội và 11.632 điểm cầu các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với trên 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), về phía Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng, Phó các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn, Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn, các đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn dự trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng.

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có 180 điểm cầu tại các Chi/Đảng bộ trực thuộc dự Hội nghị. Tại các điểm cầu có sự tham gia của các Bí thư, Phó Bí thư các Chi/Đảng bộ trực thuộc Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể các đảng viên tại các Chi/Đảng bộ.


Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong 2 ngày. Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.


Điểm cầu phòng họp Bạch Hổ, trụ sở Tập đoàn

Hội nghị nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII. Trên cơ sở đó, cấp uỷ các cấp và người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch; chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.


Điểm cầu tại hội trường trụ sở Tập đoàn

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe các chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Những chuyên đề này do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Các đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tham dự hội nghị

Tại phiên khai mạc, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trực tiếp quán triệt nội dung về " Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ quán triệt các chuyên đề còn lại.

Để hội nghị đạt được kết quả cao, hiệu quả, Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Tập đoàn khẩn trương, nghiêm túc triển khai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo chất lượng.

Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, phải gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

Dưới đây là một số hình ảnh tại các điểm cầu:


Điểm cầu tại Đảng bộ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro


Điểm cầu tại Đảng bộ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)


Điểm cầu tại Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS)


Điểm cầu của Đảng bộ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)


Các điểm cầu của Đảng bộ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo)


Điểm của Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Vận tải (PVTrans)


Các điểm cầu tại Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)


Điểm cầu giàn Hải Thạch - Mộc Tinh, thuộc Đảng bộ Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC)


Các đảng viên của Đảng bộ Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC) tham dự hội nghị


Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY)


Điểm cầu tại Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)


Điểm cầu Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)


Điểm cầu tại Đảng bộ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE)


Điểm cầu tại Đảng bộ Tổng Công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)


Các điểm cầu thuộc Đảng bộ Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC)


Các điểm cầu Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)


Điểm cầu tạiĐảng bộTrường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU)


Điểm cầu tại Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVCollege)


Điểm cầu tại Đảng bộ Ban QLDA NĐDK Thái Bình 2


Điểm cầu tại Đảng bộBan QLDA ĐLDK Sông Hậu 1


Điểm cầu tại Đảng bộ Ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khí (ĐLDK) Long Phú 1

Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS)


Nguyễn Hoan


Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình

2

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

3

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

4

BACABANK

Ngân hàng TMCP Bắc Á

5

BIDC

Ngân hàng đầu tư phát triển Campuchia

6

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

7

BVB

Ngân hàng TMCP Bảo Việt

8

CIMB

Ngân hàng TNHH MTV CIMB

9

CO-OP BANK

Ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam

10

DONGABANK

Ngân hàng TMCP Đông Á

11

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

12

GPBANK

Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu

13

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh

14

HLBVN

Nhân hàng TNHH MTV Hongleong Việt Nam

15

IBK

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc

16

IVB

Ngân hàng TNHH Indovina

17

KIENLONGBANK

Ngân hàng TMCP Kiên Long

18

LIENVIETPOSTBANK

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

19

MBBANK

Ngân hàng TMCP Quân Đội

20

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt nam

21

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

22

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

23

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

24

OCEANBANK

Ngân hàng TMCP Đại Dương

25

PG BANK

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

26

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

27

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

28

SAIGONBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

29

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

30

SEABANK

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

31

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

32

SHINHANVN

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

33

TECHCOMBANK

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

34

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

35

UOB

Ngân hàng TNHH MTV United Overseas

36

VCB

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

37

VIB

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

38

VID PUBLIC

Ngân hàng Liên doanh VID Public

39

VIETABANK

Ngân hàng TMCP Việt Á

40

VIETBANK

Ngân hàng ViệtNam Thương Tín

41

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP BảnViệt

42

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

43

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

44

VRB

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga

45

WOORIBANK

Ngân hàng Woori Việt Nam

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

SHOPPEPAY

Ví điện tử ShopeePay

3

OIL DEPOT

Ví điện tử Oil Depot

4

VIETTEL MONEY

Ví điện tử Viettel Money

5

VNPT MONEY

Ví điện tử VNPT Money

Quà tặng điện tử

 

1

GOTIT

Quà tặng điện tử GotIt

2

URBOX

Quà tặng điện tử UrBox

 

 

 

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP