English

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII

Ngày 5/12, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội và 11.632 điểm cầu các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với trên 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), về phía Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng, Phó các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn, Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn, các đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn dự trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng.

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có 180 điểm cầu tại các Chi/Đảng bộ trực thuộc dự Hội nghị. Tại các điểm cầu có sự tham gia của các Bí thư, Phó Bí thư các Chi/Đảng bộ trực thuộc Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể các đảng viên tại các Chi/Đảng bộ.


Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong 2 ngày. Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.


Điểm cầu phòng họp Bạch Hổ, trụ sở Tập đoàn

Hội nghị nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII. Trên cơ sở đó, cấp uỷ các cấp và người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch; chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.


Điểm cầu tại hội trường trụ sở Tập đoàn

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe các chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Những chuyên đề này do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Các đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tham dự hội nghị

Tại phiên khai mạc, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trực tiếp quán triệt nội dung về " Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ quán triệt các chuyên đề còn lại.

Để hội nghị đạt được kết quả cao, hiệu quả, Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Tập đoàn khẩn trương, nghiêm túc triển khai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo chất lượng.

Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, phải gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

Dưới đây là một số hình ảnh tại các điểm cầu:


Điểm cầu tại Đảng bộ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro


Điểm cầu tại Đảng bộ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)


Điểm cầu tại Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS)


Điểm cầu của Đảng bộ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)


Các điểm cầu của Đảng bộ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo)


Điểm của Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Vận tải (PVTrans)


Các điểm cầu tại Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)


Điểm cầu giàn Hải Thạch - Mộc Tinh, thuộc Đảng bộ Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC)


Các đảng viên của Đảng bộ Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC) tham dự hội nghị


Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY)


Điểm cầu tại Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)


Điểm cầu Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)


Điểm cầu tại Đảng bộ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE)


Điểm cầu tại Đảng bộ Tổng Công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)


Các điểm cầu thuộc Đảng bộ Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC)


Các điểm cầu Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)


Điểm cầu tạiĐảng bộTrường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU)


Điểm cầu tại Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVCollege)


Điểm cầu tại Đảng bộ Ban QLDA NĐDK Thái Bình 2


Điểm cầu tại Đảng bộBan QLDA ĐLDK Sông Hậu 1


Điểm cầu tại Đảng bộ Ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khí (ĐLDK) Long Phú 1

Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS)


Nguyễn Hoan


Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP