English

Bức tranh ngành Dầu khí 6 tháng: Bứt tốc ấn tượng nhìn từ các trụ cột

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) ghi nhận sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước (NSNN). Đặc biệt, các lĩnh vực cốt lõi, trụ cột của Tập đoàn đã từng bước cho thấy sự vững vàng, là những điểm nhấn trong bức tranh tổng thể khá toàn diện với những gam màu sáng về Petrovietnam.

E&P phát huy vai trò lĩnh vực cốt lõi của Petrovietnam

Xuyên suốt quá trình hoạt động của mình, thăm dò, khai thác dầu khí (E&P) luôn là lĩnh vực cốt lõi, đóng góp lớn trong hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch (KH) và chiến lược của Petrovietnam nói riêng và đất nước nói chung. Trong những năm gần đây, cũng như trong 6 tháng đầu năm 2022, việc duy trì sản lượng khai thác là hết sức thách thức với đà suy giảm sản lượng tự nhiên hằng năm từ 5-8% do hầu hết các mỏ dầu khí lớn đã khai thác quá lâu, trong khi hệ số bù trữ lượng không đảm bảo do thời gian qua việc đầu tư phát triển mỏ mới gặp nhiều vướng mắc về cơ chế; các mỏ mới đưa vào khai thác chủ yếu là mỏ nhỏ, cận biên... Đứng trước khó khăn đó, Petrovietnam đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để duy trì và gia tăng sản lượng khai thác, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp cho kinh tế đất nước.


Đoàn công tác Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu đã đến thăm và động viên người lao động dầu khí đang làm việc tại giàn khai thác Đông Đô, mỏ Thăng Long - Đông Đô (Lô 01/97&02/97)

Trong 6 tháng đầu năm 2022, khai thác dầu thô đạt 5,48 triệu tấn, vượt 23% KH 6 tháng và bằng 63% KH năm 2022, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng khai thác dầu 6 tháng vượt cao so với KH do đa phần các mỏ khai thác chủ lực đạt hệ số thời gian hoạt động cao. Công tác quản trị sản lượng khai thác tại các lô/mỏ chủ lực của toàn Tập đoàn được tăng cường tối đa, áp dụng hiệu quả, kịp thời các giải pháp/biện pháp kỹ thuật gia tăng sản lượng.

Trong đó, 6 tháng đầu năm 2022, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã xuất sắc hoàn thành vượt mức các KH được giao, khai thác hơn 1.571 nghìn tấn dầu/condensate, vượt 84,7 nghìn tấn so với KH 6 tháng 2022, đạt hơn 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu dầu khí toàn mỏ Vietsovpetro đạt 1.193 triệu USD, vượt 510,4 triệu USD so với KH 6 tháng đề ra năm 2022, cao hơn 441,7 triệu USD so với 6 tháng cùng kỳ năm trước. Nộp NSNN đạt 630 triệu USD, vượt 301 triệu USD so với KH 6 tháng đề ra. Lợi nhuận 2 phía đạt 209,8 triệu USD, vượt 110 triệu USD so với KH 6 tháng, cao hơn 98,1 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.


Trong 6 tháng đầu năm 2022, khai thác dầu thô của Tập đoàn đạt 5,48 triệu tấn, vượt 23% KH 6 tháng và bằng 63% KH năm 2022, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2021

6 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã đảm bảo an toàn, hoạt động khai thác ổn định các mỏ. Production uptime trung bình đạt khoảng 99%, 12/14 dự án hoàn thành vượt mức KH sản lượng khai thác đã góp phần giúp Tổng công ty hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác và các chỉ tiêu KH tài chính được giao. Sản lượng khai thác của PVEP trong 6 tháng đạt 1,9 triệu tấn quy dầu, bằng 117% KH 6 tháng và 60% kế hoạch năm. Với kết quả khả quan trong hoạt động khai thác, PVEP cũng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong nửa đầu năm 2022 với tổng doanh thu phần PVEP ước tính 25.600 tỷ đồng (toàn đề án: 54.018 tỷ đồng), đạt 197% KH 6 tháng và đạt 100% KH năm. Nộp NSNN là 9.372 tỷ đồng, trong đó nộp thuế (TN, XK, TNDN) phần PVEP là 7.330 tỷ đồng (toàn đề án: 18.843 tỷ đồng), đạt 200% KH 6 tháng và đạt 102% KH năm, lãi nước chủ nhà là 2.042 tỷ đồng.


Petrovietnam nỗ lực các giải pháp duy trì sản lượng khai thác trước đà suy giảm sản lượng tự nhiên lớn

Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) cũng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) trong 6 tháng đầu năm 2022. Thời gian làm việc liên tục của các giàn Hải Thạch - Mộc Tinh và tàu FSO đạt 100% so với KH là 97%. Sản lượng khai thác khí đạt 108% KH 6 tháng; tương đương 53% KH năm. Sản lượng khai thác condensate đạt 126% KH 6 tháng, tương ứng 65% KH năm. Tính đến ngày 30/6/2022, tổng doanh thu lũy kế của BIENDONG POC đạt 4,29 tỷ USD, trên tổng vốn đầu tư và chi phí vận hành là 3,64 tỷ USD. Đồng thời công ty đã nỗ lực thực hiện tiết giảm tối đa chi phí, giá thành sản xuất 1 thùng dầu giảm 12% so với KH năm 2022.

3 trụ cột vững vàng

3 trụ cột của Petrovietnam được xác định là: Công nghiệp khí; Công nghiệp lọc hóa dầu; Công nghiệp điện và năng lượng tái tạo. Cùng với lĩnh vực hỗ trợ, phụ trợ là Dịch vụ kỹ thuật dầu khí, đều có những bước phát triển vững chắc, tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm 2022.


Công nghiệp khí được xác định là một trong 3 lĩnh vực trụ cột của Petrovietnam

Là đơn vị chủ lực của Petrovietnam, trụ cột của ngành công nghiệp khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) luôn khẳng định vai trò, vị thế của một doanh nghiệp năng lượng nổi bật, với kết quả SXKD đạt hiệu quả cao, duy trì nhịp tăng trưởng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, PV GAS hoàn thành vượt mức KH chỉ tiêu sản lượng sản phẩm lỏng (LPG, condensate). Các chỉ tiêu tài chính hoàn thành 34-87% KH, tăng 8-59% so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu đạt hơn 54.560 tỷ đồng, tăng 34% so với KH 6 tháng, tăng 34% so với cùng kỳ 2022. Qua đó, PV GAS nộp NSNN hơn 3.626 tỷ đồng. PV GAS tiếp tục duy trì cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 15% sản lượng điện, 70% sản lượng đạm, đáp ứng khoảng 70% thị phần LPG cả nước. Công tác đầu tư xây dựng được triển khai tích cực, bám sát KH. Đặc biệt, trong lĩnh vực LNG, PV GAS định hướng sẽ nỗ lực giữ vai trò đầu mối đầu tư và nhập khẩu LNG cho các hộ tiêu thụ trên toàn quốc nhằm thực hiện hiệu quả vai trò công cụ quản lý và điều tiết thị trường khí, LNG của Nhà nước; Ưu tiên nguồn lực, nhanh chóng đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ nhập khẩu, phân phối LNG để đảm bảo nguồn cung ổn định, lâu dài cho các khách hàng hiện hữu, kích thích sự hình thành, phát triển các khách hàng mới của các ngành, các khu vực theo định hướng phát triển kinh tế xã hội; Phát triển khu vực Thị Vải, Bình Thuận, miền Bắc thành đầu mối/trung tâm LNG cả nước; Phấn đấu nhập khẩu LNG từ năm 2022.


PV GAS tiên phong trong nhập khẩu LNG

Công nghiệp lọc hóa dầu cũng bứt tốc ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2022. Công ty CP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) đã tận dụng rất tốt yếu tố thuận lợi của thị trường dầu mỏ thế giới, nỗ lực tăng cường giải pháp và linh hoạt trong thương mại dầu thô, sản phẩm, hóa phẩm xúc tác…, đạt kết quả SXKD tích cực. Sản xuất 3,43 triệu tấn xăng dầu và gần như sản xuất đến đâu được tiêu thụ hết đến đó. Tổng doanh thu đạt 87.052 tỷ đồng; nộp NSNN đạt 10.344 tỷ đồng; lợi nhuận vượt xa KH đề ra. BSR cũng nỗ lực triển khai nhanh các cơ hội đầu tư để nâng cao hiệu quả, xây dựng mô hình doanh nghiệp phát triển hóa dầu, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới, mở rộng thị trường... Với sự nỗ lực, quyết tâm cao trong công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, vừa qua BSR đã xuất bán thành công 500 tấn sản phẩm hạt nhựa mới BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene) mã F3030. Đây là bước đi vững chắc của BSR trong tiến trình đa dạng hóa sản phẩm hóa dầu có giá trị và hiệu quả kinh tế - phù hợp với chuyển dịch sang cơ cấu sản phẩm hóa dầu.

Bên cạnh đó, sản xuất đạm 6 tháng đầu năm 2022 của Petrovietnam đạt 931,5 nghìn tấn, vượt 8% KH 6 tháng và bằng 55% KH năm, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021. Các nhà máy của Tổng công ty Phân bón Hoá chất Dầu khí (PVFCCo) và Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đều vận hành an toàn, ổn định, liên tục ở công suất cao. Qua đó, giúp các đơn vị hoàn thành vượt mức KH trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng cao, đóng góp tích cực cho NSNN, đặc biệt là góp phần quan trọng ổn định nguồn cung phân bón cho sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động.


BSR xuất bán thành công sản phẩm hạt nhựa mới BOPP F3030

Cùng với xu hướng chuyển dịch năng lượng, Petrovietnam định hướng phát triển thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu đất nước, giữ vai trò đầu tàu, trụ cột của nền kinh tế; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và chủ quyền quốc gia; có tiềm lực tài chính, trình độ khoa học công nghệ và năng lực quản trị ngang tầm khu vực. Để hiện thực hóa điều này, Công nghiệp điện và năng lượng tái tạo được xác định là một trong 3 trụ cột của Tập đoàn. Trong thời gian qua, lĩnh vực này tiếp tục có những bước phát triển vững chắc, thúc đẩy đầu tư theo định hướng của Petrovietnam.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, với việc tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách liên quan đến đầu vào, đầu ra của sản xuất điện, công tác đầu tư các dự án điện khí mới, PV Power tiếp tục làm tốt công tác SXKD và đầu tư. Sản lượng điện 6 tháng toàn tổng công ty đạt 7.164 triệu kWh, đạt 115% KH. Doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 14.865 tỷ đồng, bằng 142% KH. Nộp NSNN ước đạt 605 tỷ đồng, bằng 139% KH 6 tháng. Đối với công tác đầu tư các dự án, Dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4 đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng EPC vào ngày 14/3/2022. Dự án đã tổ chức thực hiện san lấp mặt bằng, hoàn thành đàm phán các nội dung cơ bản hợp đồng PPA, GSA và đang thực hiện công tác thu xếp vốn. Bên cạnh đó, PV Power đang tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án điện năng lượng tái tạo, điện khí và kho cảng LNG. PV Power đã xây dựng và cân đối dòng tiền đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu SXKD và đầu tư phát triển, thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ. Tổng công ty cũng tiếp tục được tổ chức Fitch Ratings chấp thuận xếp hạng lần 2 ở mức “BB” triển vọng tích cực.

Petrovietnam cũng quyết liệt tập trung tháo gỡ các nút thắt đầu tư, quyết tâm xử lý có kết quả các dự án khó khăn, đặc biệt là các dự án thuộc lĩnh vực điện. Đến nay, Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 đã hoàn thành giai đoạn đầu tư xây dựng, đi vào vận hành thương mại từ ngày 6/5/2022 và khánh thành vào ngày 16/7/2022; Dự án NMNĐ Thái Bình 2 đã hòa đồng bộ bằng dầu ngày 12/5/2022, bằng than ngày 16/6/2022, các mốc tiến độ quan trọng đang được tập trung bám sát.


Điện gió ngoài khơi là một trong những lĩnh vực Petrovietnam đang tập trung phát triển

Với việc là lĩnh vực hỗ trợ quan trọng của Tập đoàn, Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) định hướng phát triển mở rộng thị phần trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cao, không chỉ trong ngành Dầu khí, mà còn trong ngành công nghiệp năng lượng. Tổng công ty định hướng tiếp tục phát huy tối đa các nguồn lực mạnh nhất để phát triển các sản phẩm mới, dịch vụ mới, phát huy thế mạnh chuỗi giá trị dựa trên lợi thế quy mô và đa dịch vụ của PTSC, nằm trong chuỗi liên kết của Tập đoàn; Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cốt lõi đảm bảo lợi thế cạnh tranh của PTSC; đồng thời nghiên cứu đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi (điện gió, điện mặt trời, thủy triều…) và tham gia thi công, thực hiện các dự án công trình năng lượng tái tạo phù hợp với năng lực, kinh nghiệm hiện có.

Với mục tiêu phát triển bền vững, Petrovietnam đã và đang tập trung đầu tư, xây dựng lĩnh vực cốt lõi, trụ cột vững vàng, kết nối thông suốt với các lĩnh vực khác, nhằm củng cố và nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy vai trò chuỗi giá trị trong ngành và ngoài ngành. Hiệu quả đạt được cho thấy, Petrovietnam đang có những bước đi vững chắc, đồng bộ với chiến lược của Tập đoàn chuyển sang hoạt động không chỉ là về dầu khí mà trong cả ngành công nghiệp năng lượng.

6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 468,3 nghìn tỷ đồng, vượt 2 lần so với KH 6 tháng, đạt 84% KH năm và tăng 55% so với cùng kỳ 2021; nộp ngân sách toàn Tập đoàn đạt 66,1 nghìn tỷ đồng, vượt 2,2 lần so với KH 6 tháng, hoàn thành và vượt 2% KH năm 2022 và tăng 41% so với cùng kỳ 2021.

Mai Phương

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP