Trang chủ  »  Nhiên Liệu Sinh Học  »  Chính sách chiến lược

Tổng quan về nhiên liệu sinh học
Tổng quan về nhiên liệu sinh học
Nhu cầu năng lượng của loài người đã hiện diện cách nay hàng trăm ngàn năm, khi con người biết dùng lửa trong hoạt động hàng ngày để nướng thịt, đuổi thú dữ, đốt rừng làm rẫy. Kể từ đó, nguồn năng lượng từ vật ...
Chiến lược phát triển nhiên liệu sinh học của PV OIL
Chiến lược phát triển nhiên liệu sinh học của PV OIL
PV OIL, với tư cách là thành viên của PetroVietnam kinh doanh trong lĩnh vực hạ nguồn, có vai trò nòng cốt trong Chương trình NLSH của Tập đoàn Dầu khí và của quốc gia. Vì vậy, PV OIL đã xây dựng chương trình phát triển NLSH của riêng ...
Chiến lược phát triển nhiên liệu sinh học của PETROVIETNAM
Chiến lược phát triển nhiên liệu sinh học của PETROVIETNAM
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam - PVN) đã trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế quốc dân và trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Chương trình phát triển nhiên liệu sinh h��c của Việt Nam
Chương trình phát triển nhiên liệu sinh học của Việt Nam
Trong điều kiện nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt, giá nhiên liệu liên tục tăng như hiện nay thì việc nghiên cứu tìm ra nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo (NLTT) thay thế năng lượng truyền thống là một giải pháp hết sức cấp bách.