Trang chủ  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị thành viên

Danh sách đơn vị

Đơn vị trực thuộc

Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Đình Vũ Chi nhánh Tổng công ty tại Bà Rịa Vũng Tàu
Xí Nghiệp Tổng kho Xăng dầu Miền Đông
Chi nhánh Tổng công ty tại Thừa Thiên Huế
Xí Nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè
Chi nhánh Tổng công ty tại Quảng Ngãi
Ban Quản lý dự án PV OIL
Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Tĩnh

Đơn vị thành viên

 Công ty TNHH Xăng dầu Dầu khí Lào (PV OIL Lào) Công ty TNHH Kinh doanh dầu quốc tế Singapore (PV OIL Singapore)
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PV OIL Hà Nội)  Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PV OIL Sài Gòn)
 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Cái Lân (PV OIL Cái Lân)  Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh (PV OIL Quảng  Ninh)
 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng (PV OIL Hải Phòng)  Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PV OIL Nam Định)
 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PV OIL Thái Bình)  Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên (PV OIL Thái Nguyên)
 Công ty CP xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa (PV OIL Thanh Hóa)  Công ty CP xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PV OIL Vũng Áng)
 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế (PV OIL Thừa Thiên Huế)  Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Miền Trung (PV OIL Miền Trung)
 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PV OIL Phú Yên)  Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận (PV OIL Bình Thuận)
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PV OIL Vũng Tàu)
Công ty CP Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PV OIL Phú Mỹ)
Công ty CP Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PV OIL Trans)
Công ty CP Dầu nhờn PV OIL (PV OIL LUBE)
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh (PV OIL Tây Ninh)
Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức (Timexco)
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh (PV OIL Trà Vinh)
Công ty CP Dầu khí Mê Kông (PetroMekong)
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC)
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Kiên Giang (PV OIL Kiên Giang)
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu (PV OIL Bạc Liêu)
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ (PV OIL Phú Thọ) 
 Công ty CP TMDL - Xăng Dầu, Dầu Khí Hà Giang (PV OIL Hà Giang)
Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Thái Bình (Thai Bình PSC)

Đơn vị liên kết

Công ty CP Điều Phú Yên (Pycasco)
Công ty CP Dịch vụ Thương mại Quảng Trị
Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB)
Công ty CP vật tư - xăng dầu Comeco
Công ty TNHH Nhiên liệu sinh học Phương Đông (OBF)
Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim)
Công ty CP Thương mại tổng hợp Thuận An
Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau (Camex)
Công ty CP Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF)
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình (PV OIL Ninh Bình)

Công ty đầu tư tài chính

Công ty TNHH Kho ngầm XDDK Việt Nam (PVOS) Công ty Liên doanh Hóa chất LG-VINA
CTCP Khách sạn Lam Kinh
CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (Petrotrans)
CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu khí (Petroland)
CTCP Vận tải Dầu khí Mekong (Mekongtrans)
CTCP Phát triển Đông Dương Xanh (GID)