CỔ PHẦN HÓA
Trang chủ  »  CỔ PHẦN HÓA  »  Điểm tin Cổ phần hóa

Chính thức phê duyệt giá trị doanh nghiệp PVOIL
Chính thức phê duyệt giá trị doanh nghiệp PVOIL
Giá trị doanh nghiệp PVOIL (GTDN) để cổ phần hóa đã chính thức được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 1220/QĐ-BCT ngày 10/4/2017. GTDN PVOIL được xác định tại thời điểm 0h ngày 01/01/2016 là 10.342 tỷ đồng, trong đó, tài sản cố định chiếm 15,7%, đầu tư tài chính dài hạn chiếm 44,0%, giá trị lợi thế kinh doanh chiếm 1,6%.
Điểm tin cổ phần hóa
Điểm tin cổ phần hóa
Thực hiện Đề án Tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012-2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 05/01/2013, Tập đoàn đã ban hành Quyết định số 1197/QĐ-DKVN ngày 27/5/2015 cổ phần hóa (CPH) Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) với thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp tại 31/12/2015.
Những thông tin cần biết về Pv Oil trước thềm cổ phần hóa
Những thông tin cần biết về Pv Oil trước thềm cổ phần hóa
Tổng công ty Dầu Việt Nam là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), được thành lập ngày 06/06/2008 trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu (PDC)
PV Oil: thương vụ IPO kỷ lục của ngành dầu khí
PV Oil: thương vụ IPO kỷ lục của ngành dầu khí
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) sẽ tiến hành IPO vào cuối tháng 6-2017, sẽ bán ra 49% cổ phần cho cổ đông chiến lược, cán bộ công nhân viên và bán ra thị trư���ng chứng khoán.
PVOIL hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp là 10.342 tỷ đồng
PVOIL hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp là 10.342 tỷ đồng
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp là 10.342 tỷ đồng. Đây là con số đã được Kiểm toán Nhà nước xác nhận. Ông Cao Hoài Dương, Tổng giám đốc PVOIL cho biết, Tổng công ty đang xây dựng phương án cổ phần hóa và phương án kinh doanh sau cổ phần hóa.
Bloomberg: PV Oil chào bán 40% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược
Bloomberg: PV Oil chào bán 40% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược
Tổng Công ty Dầu Việt Nam(PV Oil) cho biết đang muốn bán 40% cho nhà đầu tư chiến lược