Đánh giá khả năng gia tăng trữ lượng trong nước giai đoạn 2022-2025

(PetroTimes) - Vừa qua, tại Đà Nẵng, Tiểu ban Thăm dò Khai thác Dầu khí trực thuộc Hội đồng Khoa học Công nghệ Tập đoàn (Nhiệm kỳ 2020 - 2022) đã tổ chức Kỳ họp lần thứ III nhằm trao đổi các nội dung chuyên môn, tập trung đánh giá kết quả tìm kiếm thăm dò dầu khí năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, trao đổi các giải pháp để thực hiện thành công kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí 6 tháng cuối năm 2022 và giai đoạn tiếp theo.

Để hoàn thành kế hoạch tìm kiếm thăm dò và gia tăng trữ lượng giai đoạn 2023-2025, Tiểu ban Thăm dò Khai thác Dầu khí xác định cần tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò tại các khu vực được xác định theo thứ tự ưu tiên: (i) bể Cửu Long, (ii) Nam Côn Sơn, (iii) Sông Hồng, với từng đối tượng được xác định cụ thể như trao đổi tại các bài trình bày. Cụ thể, tại bể Cửu Long, cần đẩy mạnh thăm dò khu vực lân cận các lô đang khai thác để tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có; xem xét đối tượng Oligocene G, E ở các lô chuẩn bị phát triển; đánh giá lại tiềm năng khu vực các lô đã hoàn trả, kêu gọi đầu tư ký PSC mới. Tại bể Nam Côn Sơn, cần đẩy mạnh thăm dò đối tượng trầm tích vụn (clastic) khu vực Trung tâm và tận thăm dò, thăm dò mở rộng các đối tượng tiềm năng ở khu vực các lô đang khai thác. Tại bể Sông Hồng, cần tập trung thăm dò các bẫy cấu trúc ở khu vực phía Bắc và phi cấu trúc ở Trung tâm và phía Nam của bể.


Các đại biểu tham dự kỳ họp Tiểu ban Thăm dò Khai thác Dầu khí lần thứ III Nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Ngoài ra, để sớm đưa các mỏ mới vào khai thác, cần đẩy mạnh các hoạt động điều tra cơ bản và nghiên cứu bổ sung cho các lô/khu vực lô mở, lô do Petrovietnam/PVEP quản lý, từ đó xác định vị trí tối ưu cho khoan thăm dò thẩm lượng hàng năm. Các cơ quan thẩm quyền cần sớm xem xét, phê duyệt gia hạn các hợp đồng dầu khí sắp hết hạn để người điều hành có phương án đầu tư, duy trì sản lượng khai thác và đẩy nhanh công tác khoan trên các cấu tạo/khu vực mỏ có triển vọng.

Liên quan đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng khí khu vực bể Nam Côn Sơn, Tiểu ban cho rằng, cần xây dựng chiến lược tổng thể để sớm phát triển các mỏ/phát hiện trong phạm vi bể, sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng hiện hữu để tận dụng công suất dư thừa, gia tăng sản lượng khai thác, tối ưu khai thác tài nguyên cho đất nước.

Tại Kỳ họp, Tiểu ban cũng tập trung thảo luận về các nội dung: “Kết quả ứng dụng tài liệu địa chấn 3D/4C trong công tác tận thăm dò Lô 09-1” (Vietsovpetro), “Chiến lược thăm dò thẩm lượng và phát triển khu vực cụm Lô 01 & 02 bể Cửu Long” (PVEP), “Đánh giá tiềm năng dầu khí các lô mở có triển vọng trên thềm lục địa Việt Nam” (VPI), “Tiềm năng dầu khí còn lại khu vực Lô 05-2 & 05-3 và định hướng tìm kiếm thăm dò tiếp theo” (Biển Đông POC) nhằm tăng cường hoạt động trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm từ các đơn vị, góp phần đẩy mạnh hiệu quả hoạt động tìm kiếm thăm dò và Khai thác Dầu khí của Petrovietnam giai đoạn tiếp theo.

Năm 2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tìm kiếm thăm dò, trong đó gia tăng trữ lượng đạt 13,51 triệu tấn dầu quy đổi (kế hoạch: 12 - 18 triệu tấn). Kết quả đạt được đã cho thấy hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của Petrovietnam cũng như nỗ lực của các nhà thầu trong việc triển khai hoạt động tìm kiếm thăm dò theo chương trình công tác và ngân sách được phê duyệt.

https://petrovietnam.petrotimes.vn/

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP