Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo phát triển bền vững

Ngày 14/3, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Hoàng Quốc Vượng chủ trì buổi tọa đàm cập nhật công tác chuyển đổi số (CĐS) trong Tập đoàn.

Cùng dự buổi tọa đàm có các Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các ban chuyên môn/Văn phòng của Tập đoàn.


Toàn cảnh buổi họp báo cáo công tác CĐS

Tại buổi họp, ông Trương Quốc Lâm - Chánh Văn phòng Tập đoàn đã báo cáo nhanh về kết quả thực hiện CĐS trong năm 2022; trình bày dự báo về thị trường và các xu hướng CĐS trong thời gian tới; mục tiêu CĐS năm 2023 tại Petrovietnam. Theo đó, Tập đoàn đã xác định CĐS là một trong 10 nhóm giải pháp trong Chiến lược phát triển Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Năm 2022, Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 184 về CĐS tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến 2030. Về kết quả cụ thể, đã đưa vào sử dụng một số phân hệ trong hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) giai đoạn 1, đã hoàn thành phê duyệt phạm vi công việc và dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu E&P giai đoạn 1, hoàn thành khảo sát các ban/đơn vị và lập báo cáo khảo sát phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành khâu sau, triển khai bộ công cụ làm việc công tác Office 365, nâng cấp ứng dụng bộ Quy chế quản trị nội bộ… Cùng với đó, Tập đoàn đã đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo, đã tổ chức hội thảo về CĐS, cũng như tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về CĐS.


Các đơn vị trực thuộc Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo công tác CĐS tại đơn vị đã và đang xây dựng chiến lược CĐS, kế hoạch triển khai CĐS; tổ chức các khóa đào tạo và truyền thông về CĐS. Các đơn vị cũng đã định hướng đưa văn hóa số là một nét trong văn hóa doanh nghiệp của đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện CĐS, đó là các vấn đề như mô hình vận hành chưa được hoàn thiện, việc chỉ đạo, phối hợp các bộ phận/ban/Văn phòng chưa đồng nhất, khối lượng công việc lớn,… Mục tiêu về CĐS trong năm 2023 của Petrovietnam là "Tăng tốc chuyển đổi số", trong đó tập trung triển khai hình thành nền tảng số trong quản trị tài chính, kinh tế; hình thành nền tảng dữ liệu trong các lĩnh vực trọng yếu và các lĩnh vực khác; xây dựng hệ thống quản trị nhân sự và quản lý đào tạo; xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và xây dựng văn phòng số.

Để thực hiện mục tiêu đó, trước mắt Tập đoàn sẽ tập trung kiện toàn năng lực, cơ cấu tổ chức thực hiện CĐS, số hóa và cải tiến quy trình nghiệp vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) Tập đoàn. Ngoài ra, cần chú trọng xây dựng văn hóa số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích tư duy mở và học hỏi liên tục, cùng với đó là thúc đẩy hợp tác với các đối tác.

Tại cuộc họp, các Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc, đại diện các ban chuyên môn của Tập đoàn đã trao đổi về dự báo thị trường và xu hướng CĐS trong ngành Dầu khí thời gian tới; đưa ra nhiều ý kiến góp ý, giải pháp để đảm bảo mục tiêu, hiệu quả hoạt động CĐS trong công tác quản trị về tài chính, quản trị về nguồn nhân lực, quản trị vận hành sản xuất; cần xây dựng CSDL Tập đoàn, thống nhất về cấp độ bảo mật an toàn thông tin và có các giải pháp bảo vệ phù hợp; cần phải có sự đầu tư, có một bộ phận chuyên trách về CĐS; xây dựng quy chế, quy trình về quản lý tài nguyên CSDL; cần có quy định về tổ chức triển khai, khai thác sử dụng hiệu quả hệ thống ERP, các CSDL; cần có định hướng rõ ràng, giải pháp tổng thể, có chế tài trong công tác CĐS để đảm bảo tính đồng bộ trong toàn Tập đoàn…


Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết được chia sẻ tại tọa đàm, qua đó góp phần tạo nên bức tranh tổng quan về công tác thực hiện CĐS tại Tập đoàn có những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đưa ra các giải pháp trong việc thực hiện công tác CĐS.

Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng khẳng định, CĐS là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn, các đơn vị và là một trong các giải pháp để đảm bảo phát triển bền vững. Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng yêu cầu một số vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đó là: Cần định lượng hơn về các mục tiêu CĐS năm 2023; phải lựa chọn các lĩnh vực cần ưu tiên như khâu tìm kiếm thăm dò, quản trị nguồn nhân lực, lĩnh vực tài chính kế toán; tập trung xây dựng CSDL Tập đoàn có khả năng tích hợp cao để triển khai; xây dựng tổ chức nhân sự thực hiện CĐS trong Tập đoàn nhằm tổ chức, phối hợp thực hiện CĐS đồng bộ và có hiệu quả nhất; triển khai nhanh việc số hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình kinh doanh; yêu cầu lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị phải có trách nhiệm trực tiếp về triển khai công tác CĐS, xác định CĐS là việc của chính các đơn vị. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng chỉ đạo đưa nội dung văn hóa số vào Đề án Tái tạo văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam, tạo nền tảng thúc đấy công tác CĐS trong toàn Tập đoàn.

https://petrovietnam.petrotimes.vn/

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình

2

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

3

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

4

BACABANK

Ngân hàng TMCP Bắc Á

5

BIDC

Ngân hàng đầu tư phát triển Campuchia

6

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

7

BVB

Ngân hàng TMCP Bảo Việt

8

CIMB

Ngân hàng TNHH MTV CIMB

9

CO-OP BANK

Ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam

10

DONGABANK

Ngân hàng TMCP Đông Á

11

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

12

GPBANK

Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu

13

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh

14

HLBVN

Nhân hàng TNHH MTV Hongleong Việt Nam

15

IBK

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc

16

IVB

Ngân hàng TNHH Indovina

17

KIENLONGBANK

Ngân hàng TMCP Kiên Long

18

LIENVIETPOSTBANK

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

19

MBBANK

Ngân hàng TMCP Quân Đội

20

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt nam

21

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

22

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

23

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

24

OCEANBANK

Ngân hàng TMCP Đại Dương

25

PG BANK

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

26

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

27

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

28

SAIGONBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

29

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

30

SEABANK

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

31

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

32

SHINHANVN

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

33

TECHCOMBANK

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

34

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

35

UOB

Ngân hàng TNHH MTV United Overseas

36

VCB

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

37

VIB

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

38

VID PUBLIC

Ngân hàng Liên doanh VID Public

39

VIETABANK

Ngân hàng TMCP Việt Á

40

VIETBANK

Ngân hàng ViệtNam Thương Tín

41

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP BảnViệt

42

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

43

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

44

VRB

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga

45

WOORIBANK

Ngân hàng Woori Việt Nam

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

SHOPPEPAY

Ví điện tử ShopeePay

3

OIL DEPOT

Ví điện tử Oil Depot

4

VIETTEL MONEY

Ví điện tử Viettel Money

5

VNPT MONEY

Ví điện tử VNPT Money

Quà tặng điện tử

 

1

GOTIT

Quà tặng điện tử GotIt

2

URBOX

Quà tặng điện tử UrBox

 

 

 

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP