Tuổi trẻ PVOIL xung kích, sáng tạo

Trong 5 năm qua, Đoàn Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã hướng hoạt động cho đoàn viên thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của công ty, phát huy được vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp.

Sáng tạo trong công tác tuyên truyền

Thời gian qua, công tác thông tin tuyên truyền hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng luôn được Đoàn Tổng Công ty chú trọng thực hiện. Các hoạt động của Đoàn Tổng công ty đều được đưa tin, bài, phóng sự trên các báo, đài. Đoàn Thanh niên Tổng Công ty định kỳ đều có các bài viết trên Tạp chí PVOIL và trang thông tin điện tử PVOIL. Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền là Đoàn Tổng Công ty PVOIL đã thực hiện được Bản tin Đoàn Thanh niên PVOIL - PVOIL eYOUTHdocument và trang facebook Đoàn Thanh niên PVOIL.


Hội thi Tay nghề khối kho xăng dầu PVOIL

Sự sáng tạo trong công tác tuyên truyền cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế, bởi trong điều kiện công tác tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn PVOIL hiện nay, việc tập hợp đoàn viên thanh niên để tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo phương thức truyền thống là rất khó. Các phương thức khác như dã ngoại, sinh hoạt chuyên đề… vẫn được tổ chức nhưng không nhiều và không được thường xuyên. Trong khi đó, yêu cầu của công tác tổ chức - xây dựng đoàn; định hướng chính trị, tư tưởng của đoàn viên thanh niên và theo quy định của Điều lệ Đoàn thì vẫn phải duy trì việc sinh hoạt chi đoàn. Do đó, Bản tin Đoàn Thanh niên PVOIL - PV OIL eYOUTHdocument được sử dụng làm tài liệu sinh hoạt chi đoàn. Nếu không có điều kiện tập trung thì tài liệu cũng đến được tận tay từng đoàn viên thanh niên. Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty tiến hành thực hiện Bản tin Đoàn Thanh niên PVOIL - PVOIL eYOUTHdocument định kỳ hằng quý với thiết kế đẹp, trẻ trung, hấp dẫn.

Ban Chấp hành Đoàn PVOIL cũng rất linh hoạt trong phương thức chuyển tải thông tin đến từng đoàn viên. Sau khi hoàn tất bản dàn trang thì Đoàn Tổng Công ty chuyển file PDF đến thư điện tử của Ban Chấp hành các cơ sở đoàn trực thuộc. Ban Chấp hành các cơ sở đoàn chuyển thư điện tử đến Ban Chấp hành các chi đoàn. Ban Chấp hành các chi đoàn chuyển thư điện tử và facebook đến từng đoàn viên thanh niên của đơn vị. Như vậy, tài liệu sinh hoạt chi đoàn sẽ được chuyển đến từng đoàn viên thanh niên PVOIL trong thời gian nhanh nhất.

Chính cách làm sáng tạo dựa trên yêu cầu thực tiễn trong thời công nghệ này đã giúp công tác đoàn ở PVOIL ngày càng phát triển, không quá cũ kỹ, nhàm chán và nguyên tắc một cách cứng nhắc theo phương thức truyền thống. Cách tuyên truyền hiệu quả, sáng tạo này của Đoàn PVOIL được Thường trực Đoàn Tập Đoàn ghi nhận tại đại hội, đánh giá cao và yêu cầu các cơ sở đoàn trong Tập đoàn cùng tham khảo.

Sáng tạo trong tổ chức các hoạt động phong trào

Một trong những nét nổi bật nữa của công tác đoàn và phong trào thanh niên PVOIL trong nhiệm kỳ qua là tổ chức được nhiều hoạt động phong trào gắn với chuyên môn, với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Cụ thể, Đoàn PVOIL đã tổ chức được các hội thi, sự kiện, diễn đàn, tọa đàm, hội nghị chuyên đề.

Đoàn Thanh niên đã tham mưu tổ chức Hội thi Tay nghề khối cửa hàng xăng dầu PVOIL “Đội bán hàng giỏi” lần thứ nhất - năm 2012, lần thứ hai - năm 2015. Các nội dung của hội thi gắn liền với các hoạt động chuyên môn của khối cửa hàng xăng dầu. Đoàn cũng tham mưu với tổng công ty tổ chức Hội thi Tay nghề khối kho xăng dầu PVOIL “Đội vận hành giỏi” lần thứ nhất - năm 2014, lần thứ hai - năm 2016. Các nội dung của hội thi cũng gắn liền với các hoạt động chuyên môn của khối kho xăng dầu. Đặc biệt, Đoàn PVOIL tham gia xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại cửa hàng xăng dầu” và Đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ tại kho xăng dầu”.

Qua những kết quả đạt được trong 5 năm qua đã minh chứng những nỗ lực rất lớn của Ban Chấp hành Đoàn PVOIL và các cơ sở đoàn trực thuộc. Các nội dung hoạt động đoàn được tổ chức phong phú, đa dạng, vừa mang tính hoạt động truyền thống, vừa tạo tính mới mẻ, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và cán bộ, công nhân viên tham gia. Qua đó, Đoàn PVOIL đã định hướng hoạt động phong trào với vai trò là tổ chức Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp rất hiệu quả.

Năm 2016, Đoàn Thanh niên PVOIL phối hợp với các ban chuyên môn tham mưu bình chọn 5 cửa hàng xăng dầu tiêu biểu trong chương trình bình chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc nhất năm 2016.

Thiên Thanh

Nguồn:http://petrovietnam.petrotimes.vn