PVOIL tài trợ kinh phí và tặng quà Người lao động các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Hưởng ứng các hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 10/6/2017 tại tỉnh Hải Dương, PVOIL đã tài trợ sự kiện “Hội nghị tư vấn cùng công nhân lao động” trị giá 50 triệu đồng và trao 700 suất quà (gồm 700 thùng nước khóang Tiền Hải và 700 lon Nhớt) tổng trị giá 95 triệu đồng cho Người lao động các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.

Cùng với các hoạt động như “Tư vấn pháp luật”, “Tuyên truyền về an toàn giao thông”, “Văn hóa ứng xử”, các chương trình sự kiện Hội nghị, Lãnh đạo Công đoàn PVOIL đã phối hợp với Ban tổ chức sắp xếp các buổi gặp gỡ giữa các đơn vị thành viên của PVOIL với Lãnh đạo các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương để hợp tác, tìm kiếm các cơ hội quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm của PVOIL.

Việc tài trợ và trao quà Người lao động tại sự kiện này, một lần nữa khẳng định tinh thần, trách nhiệm của Công đoàn PVOIL trong việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đoàn viên và Người lao động.


PVOIL NEWS