PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 16h55 phút, ngày 05/10/2017

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ- CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 9278/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 05/10/2017 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. PVOIL Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 16h55 phút, ngày 05/10/2017 như sau:


TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 05/10/2017 Chênh lệch giá điều chỉnh
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-II
18.810

18.690

-120

2  Xăng Ron 92-II
18.110

17.990

-120

3  Xăng E5 Ron 92-II 17.830
  17.730
  -100
 
4
 Dầu DO 0,05%S 14.440
  14.580
  140
 
5
 Dầu KO 13.110
  13.430
  320
 
6
 Dầu FO 3%S   11.680
  11.890
  210
7  Dầu FO 3,5%S   11.530
  11.740
  210
( Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

PVOIL News