PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày 20/07/2017

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ- CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 6473/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 20/07/2017 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. PVOIL Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút, ngày 20/07/2017 như sau:


TT

Mặt hàng

Giá bán lẻ

( đồng/ lít thực tế)

Giá bán buôn

( đồng/kg)

1

Xăng Ron 95-II

17.120

 

2

Xăng Ron 92-II

16.420

 

3

Xăng E5 Ron 92-II

16.250

 

4

Dầu DO 0,05%S

13.320

 

5

Dầu KO

11.930

 

6

Dầu FO 3%S

 

10.980

7

Dầu FO 3,5%S

 

10.830

( Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

PVOIL News