PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày 03/02/2018

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ- CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 1073/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 03/02/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. PVOIL Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút, ngày 03/02/2018 như sau:


TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 03/02/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
20.580

20.580

0

1  Xăng Ron 95-III
20.380

20.380

0

2  Xăng Ron 95-II
20.380

20.380

0

3  Xăng E5 Ron 92-II 18.670
  18.670
  0
 
4
 Dầu DO 0,005S-IV 16.000
  16.000
  0
 
4
 Dầu DO 0,05S-II 15.950
  15.950
  0
 
5
 Dầu KO 14.560
  14.560
  0
 
6
 Dầu FO 3%S   12.910
  12.910
  0
7  Dầu FO 3,5%S   12.760
  12.760
  0
( Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

PVOIL News