Hình sự kiện

Hội thi tay nghề phía nam 2018

Hội thi tay nghề phía nam 2018

Hình 8/3/2018

Hình 8/3/2018

Hình 20/10/2017

Hình 20/10/2017

Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2017

Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2017

Giải đua xe địa hình Otofun 2017

Giải đua xe địa hình Otofun 2017

Hình ngày 08/03/2017

Hình ngày 08/03/2017

Lễ ký kết với Vietsovpetro

Lễ ký kết với Vietsovpetro

Giao lưu ở Đà Nẵng

Giao lưu ở Đà Nẵng

Hội nghị tổng kết 2016

Hội nghị tổng kết 2016

Hình trung thu

Hình trung thu

Giải đua xe địa hình Otofun 2016

Giải đua xe địa hình Otofun 2016